Izglasan Zakon o procjeni učinaka propisa

ZAGREB, 15. srpnja 2011. – Hrvatski sabor donio je na 23. sjednici 15. srpnja 2011. godine, Zakon o procjeni učinaka propisa. Saborski zastupnici podržali su ovaj Zakon sa 109 glasova, dok je jedan zastupnik bio suzdržan.


 

Doneseni Zakon o procjeni učinaka propisa izrađen je u sklopu twinning projekta IPA 2007 "Razvoj zakonodavnog okvira za procjenu učinaka propisa" kojeg Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske provodi u suradnji s twinning partnerima iz Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Estonije.

Procjenom učinaka propisa analiziraju se pozitivni i negativni učinci propisa na: područje gospodarstva uključujući i financijske učinke, područje socijalne skrbi, područje zaštite okoliša, sa osvrtom na fiskalni učinak, uz istovremeno savjetovanje sa javnošću i zainteresiranom javnošću.

Sami postupak procjene učinaka propisa prema Zakonu provodi se u šest koraka i to:

prethodna analiza postojećeg stanja koje se namjerava urediti propisom,savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa,pribavljanje mišljenja tijela nadležnih za gospodarstvo, socijalnu skrb i zaštitu okolišaizrada propisa i Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa, javna rasprava o propisu i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa te upućivanje propisa i Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa na suglasnost Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i po pribavljenoj suglasnosti, dalje u postupak donošenja prema tijelima Vlade Republike Hrvatske.

Svi pozitivni i negativni učinci propis bit će iskazani u Iskazu o procjeni učinaka propisa koji kao završni akt tog postupka prati prijedlog zakona.

Značajna novina koju uvodi Zakon jest donošenje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti u okviru kojega će se planirati i postupci procjene učinaka propisa. Godišnji plan normativnih aktivnosti donosit će Vlada RH u zadnjem kvartalu tekuće godine za sljedeću godinu.

Ovaj Zakon uvažava i afirmira primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i to kao modela uključivanja u postupke savjetovanja svih dionika društva, najširem smislu te riječi:

- sindikate,

- udruge poslodavaca,

- predstavnike akademske zajednice,

- komore,

- organizacije civilnoga društva i

- građane te

- druge pravne osobe koje obavljaju javnu službu ili na koje može utjecati određeni propis.

O Prijedlogu zakona o procjeni učinaka propisa Hrvatski sabor raspravljao je 12. srpnja 2011. godine.
 

Pisane vijesti