Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana rada Ureda za 2015. godinu

Slika /slike/shutterstock_158073512.jpg

Ukupno je obrađeno 1537 predmeta, a stvoreno je 3076 akata. Najviše predmeta odnosilo se na davanje mišljenja na odluke Vlade Republike Hrvatske, za koje je u prosjeku utrošeno 4,8 dana rada.

Najviše pojedinačnih akata, 1342, stvorio je Ured, što čini 43,36% ukupnog broja akata. Ured je najviše akata razmijenio sa Ministarstvom financija, koje je uputilo ukupno 207 akata, odnosno 6,73%. Slijede Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sa 169 akata (5,49%) te Ministarstvo uprave sa 100 akata (3,25%) navedeno je u Izvješću o izvršenju Godišnjeg plana rada Ureda za zakonodavstvo za 2015. godinu.
 
U zakonodavnim poslovima, tijekom 2015. godine, Ured je riješio 1342 predemta, a 42,8% predmeta odnosilo se na davanje mišljenja na odluke Vlade Republike Hrvatske, 17,4% predmeta odnosi se na mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona te 12% predmeta mišljenja na uredbe. Najmanji prosječni broj dana rada utrošen je na davanje mišljenja na odluke i to u prosjeku od 4,8 dana za ukupno 574 predmeta. Ured je utrošio u prosjeku 9,2 dana za davanje mišljenja na zakone u ukupno 233 predmeta.
 

Ured je u dijelu koji se odnosi na poslove procjene učinaka i međunarodne suradnje propisa obradio 195 predmeta. Nešto više od 53% predmeta odnosilo se davanje mišljenja na nacrte prijedloga zakona u dijelu koji se odnosi na primjenu propisa iz područja procjene učinaka propisa. Nešto više od 11% predmeta obrađeno je na području suradnje s međunarodnim tijelima i organizacijama te na provedbu projekata. To su predmeti koji se odnose na provedbu TWL projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine" te na praćenje statusa projekta sukladno projektnom ciklusu. Također, dio ovih predmeta odnosi se na menadžment Jedinice za provedbu projekata Ureda. Na davanje mišljenja na zakone u dijelu koji se odnosi na točke I. i III. mišljenja prosječno je utrošeno 8,4 dana rada, dok je za davanje prethodnog mišljenja na zakone prosječno utrošeno 5,4 dana. Prosječni broj dana rada na davanju mišljenja na iskaze o procjeni učinaka propisa prosječno je bilo potrebno 9,8 dana rada.

Mišljenje Ureda u području primjene propisa procjene učinaka sastavni je dio mišljenja Ureda o usklađenosti zakona iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav EU, stoga nisu iskazani kao posebni predmeti procjene učinaka propisa u Urudžbenom zapisniku Ureda, već se iskazani kroz interni Pomoćni zapisnik Ureda. Na temelju interne Pomoćne urudžbene knjige Ureda, u 2015. godini ukupno je obrađeno 105 predmeta koji se odnose na davanje mišljenja na provedbu propisa iz područja procjene učinaka propisa.
 
U sklopu provedbe projekata Ured je u 2015. godini uspješno proveo TWL projekt "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015." Projekt je proveden u razdoblju od svibnja do listopada prošle godine, u suradnji sa twinning partnerom Ujedinjenim Kraljevstvom. U okviru projekta provedena je edukacija o ekonomskim, socijalnim i okolišnim učincima propisa za preko 200 državnih službenika i predstavnika poslovne zajednice te civilnog sektora.

 

Pisane vijesti | Istraživanja i analize