Objava Komunikacijske strategije

U okviru suradnje twinning partnera i Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske izrađena je Komunikacijska strategija s Akcijskim planom za podizanje razine svijesti o važnosti sustava procjene učinaka propisa.
 

Komunikacijska strategija i Akcijski plan sadrže pregled ključnih poruka koje će iznijeti Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i svi ostali sudionici u sklopu provedbe Twinning projekta. Akcijski plan pokriva razdoblje od 2011. - 2012. godine. Njegova namjena je usmjeravati aktivnosti u području podizanja razine svijesti o sustavu procjene učinaka propisa koje će provoditi Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i šira grupa sudionika.


 

Pisane vijesti