Određena je osoba za privremeno obavljanje poslova ravnatelja Ureda za zakonodavstvo

Vlada Republike Hrvatske odredila je, na svojoj 1. sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, gospođu Zdenku Pogarčić, osobom ovlaštenom za privremeno obavljanje poslova ravnatelja Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine 150/11).
 

Ovim izmjenama Zakona o državnim službenicima, između ostalih kategorija radnih mjesta rukovodećih službenika, ravnatelja ureda Vlade, službenike imenuje i razrješava Vlada na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine. Do provedbe navedenog javnog natječaja Vlada može za obavljanje poslova ravnatelja ureda Vlade ovlastiti najduže do šest mjeseci rukovodećeg službenika zatečenog u državnoj službi na dan stupanja na snagu ovog Zakona.

Više o 1. sjednici Vlade Republike Hrvatske možete pronaći ovdje.
 

Pisane vijesti

Dokumenti