Održan sastanak koordinatora procjene učinaka propisa

Slika /slike/shutterstock_161759321.jpg

Prvi ovogodišnji sastanak imenovanih koordinatora procjene učinaka propisa održan je 9. travnja 2014. godine u prostorijama Vlade Republike Hrvatske.

Na sastanku je raspravljen dosadašnji trend izvršenja I. kvartala Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2014. godinu i predstavljen je plan izvršenja II. kvartala Godišnjeg plana. U I. kvartalu Godišnjeg plana ukupno je planiran 41 zakon, 31 zakon u redovitoj proceduri i 10 zakona u postupku procjene učinaka propisa. Od tog broja usvojeno usvojeno je ukupno 7 zakona, 6 zakona u redovitoj proceduri i 1 zakon u postupku procjene učinaka propisa.U istom razdoblju primjetan je znatan broj neplaniranih zakonodavnih aktivnosti (ad hoc zakoni) koji nisu sadržani u Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2014. godinu, a usvojeni su na sjednicama Vlade Republike Hrvatske. Uz 7 planiranih zakona, u istom razdoblju usvojeno je 19 ad hoc zakona.Također je raspravljeno izvršenje preporuka u Izvještaju o provedbi Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu usvojenog Zaključkom Vlade Republike Hrvatske na sjednici od 18. prosinca 2013. godine. Svi su nazočni koordinatori izvijestili o trenutnom statusu provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti u 2014. godinu za svoje institucije.

U nastavku su koordinatori procjene učinaka propisa informirani o načinu provedbe točke 5. Zaključka Vlade Republike Hrvatske o donošenju Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2014. godinu, usvojenog na sjednici od 18. prosinca 2013. godine. Spomenutim Zaključkom stručni nositelji izrade propisa dužna su provesti postupak Prethodne procjene učinaka propisa, a u svrhu informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti obrazac prethodne procjene i teze te ih dostaviti Uredu za zakonodavstvo. Za zakone za koje se temeljem rezultata Prethodne procjene pokaže potreba, stručni nositelj dužan je provesti postupak procjene učinaka propisa. Nadalje, po dostavljenom obrascu prethodne procjene, Ured će prvo razmatrati postupak Prethodne procjene učinaka propisa, a po uredno završenom postupku dalje će razmatrati dostavljeni nacrt prijedloga zakona.

Sudionici sastanak ukratko su informirani o provedbi SIGMA misije za potrebe izvješća o stanju provedbe procjene učinaka propisa i izgradnji kapaciteta za izradu propisa. Završno su informirani o održanim edukacijama o procjeni učinaka propisa i o budućim terminima za edukaciju u ovom području u sklopu Državne škole za javnu upravu.

Imenovani koordinatori procjene učinaka propisa i predstavnici Ureda za zakonodavstvo redovito se sastaju tri puta godišnje s ciljem zajedničkog pregleda provedbe postupka procjene učinaka propisa i razmjene dobre prakse i izazova u provedbi ovoga postupka.
 

Pisane vijesti