Otvorena savjetovanja na Iskaze o procjeni učinaka propisa

Na temelju Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 90/11), a prema usvojenom Planu normativnih aktivnosti za 2013. godinu, stručni nositelji izrade propisa provode postupak procjene učinaka propisa. Sastavni dio postupka je savjetovanje na nacrte prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa i javna rasprava na prijedloge propisa i prijedloge iskaza o procjeni učinaka propisa. Trenutno otvorena savjetovanja možete pronaći na stranicama stručnih nositelja:
 

Otvorena savjetovanja i javne rasprave:

Ministarstvo kulture provodi savjetovanje na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunamaZakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a provodi se u trajanju od 30 dana, odnosno od 20. rujna do 20. listopada 2013. godine.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa Nacrta prijedloga zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, a savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, odnosno do 30. rujna 2013. godine.

Okončana savjetovanja i javne rasprave:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o radu, a savjetovanje se provodi u roku od 40 dana odnosno do 15. rujna 2013. godine.

Ministarstvo socijalne politike i mladih provodi javnu raspravu na Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona i Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa, a javna rasprava provodi se u roku od 30 dana odnosno do 8. rujna 2013. godine.
 

Pisane vijesti