Posjet studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Slika /slike/5AB80D9A-AE38-47F4-823E-0FA24DE5CEA5.jpeg

Studenti III. godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posjetili su Ured za zakonodavstvo kako bi se neposredno upoznali sa zakonodavnim postupkom te radom Ureda za zakonodavstvo.
 

Na zamolbu Katedre za Upravnu znanost, 26. travnja 2019. godine Ured za zakonodavstvo primio je u posjet studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su iskazali interes za posjet Uredu u sklopu seminara na predmetu Upravna znanost na kojem izučavaju strukturu i funkcioniranje Vlade i državne uprave, odnos Vlade i državne uprave, postupak donošenja propisa, prava građana u odnosu na upravu i opća načela (transparentnost, participacija, učinkovitost).

Posjet Uredu trajao je sat vremena u sklopu kojeg su predstavnici Ureda održali prezentaciju na temu djelokruga Ureda, načina rada i odlučivanja a nakon toga uslijedila su pitanja i razgovor sa studentima. Savjetnica u Uredu Anita Alpeza Ivančić predstavila je ustrojstvo i djelokrug Ureda za zakonodavstvo s naglaskom na pravni djelokrug Ureda, savjetnik Ivan Gurov pobliže je pojasnio sustav procjene učinaka propisa dok je savjetnica Sanja Pintar Gotal studentima prezentirala djelokrug Ureda u odnosu na objavu propisa u Narodnim novinama.

Zaključno, studenti su izrazili svoje zadovoljstvo posjetom koji im je omogućio bolje razumijevanje funkcioniranja Vlade Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti