Predstavnici Ureda na sastanku Better Regulation Network grupe

Slika /slike/Group photo Better Regulation Network Meeting Tromso.jpg

U okviru sastanka Better Regulation Network grupe raspravljalo se o mogućnostima unapređenja dostupnosti javnih usluga građanima i poduzetnicima korištenjem suvremenih digitalnih rješenja.

Predstavnici Ureda za zakonodavstvo sudjelovali su na sastanku Better Regulation Network (Mreža za Bolje propise) koji se održao 24. i 25. studenog 2016. godine u Tromsou, u Norveškoj. Središnja tema sastanka bila je digitalizacija javnih usluga za građane i poduzetnike te razmjena iskustva zemalja članica Europske unije i zemalja Europskog gospodarskog prostora na ovome području. Uz to prezentirana su iskustva zemlje domaćina na ovome području i u području unapređenja izrade zakona koristeći procjenu učinaka propisa.

Better Regulation Network (Mreža za Bolje propise)je platforma, stručnjaka i eksperata u državnoj upravi koji su uključeni u rad na agendi Europske komisije za Bolje propise. Ured za zakonodavstvo član je Mreže za Bolje propise, uz Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta te Agenciju za investicije i konkurentnost.

Svrha Mreže za Bolje propise je razmjena znanja i širenje najbolje prakse iz država članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora s ciljem smanjivanja administrativnih barijera i poboljšanja primjene alata za bolje propise (npr. Procjena učinaka propisa, razvoj javnih savjetovanja s javnošću, tehnike pisanja propisa, razvoj analitičkih alata, kontrola kvalitete dokumenata prije usvajanja na sjednicama vlada i parlamenata i dr.). Zemlje članice Mreže za Bolje propise koriste ovu priliku za prezentaciju postignutog napretka i imaju priliku zatražiti sugestije, komentare i savjete vezano za daljnji napredak, kao i kritički osvrt na provedbu mjera.

Sastanci Mreže za Bolje propise održavaju od 2005. godine  u pravilu dva puta godišnje. U 2016. godini, Zagreb je bio domaćin sastanka u svibnju 2016. godine, dok je Norveška preuzela organizaciju drugoga sastanka koji se održao u Tromsou.
 

Pisane vijesti