Procjena učinka temelj je razvoja javnih politika u britanskoj administraciji

Slika /slike/150309 London2.jpg

Uspješna suradnja Veleposlanstva UK u Zagrebu i Ureda za zakonodavstvo nastavila se kroz radnu praksu u britanskoj administraciji.

Službenik Ureda za zakonodavstvo proveo je četiri tjedna na radnoj praksi u britanskoj administraciji u Ministarstvu za poslovanje, inovacije i vještine (eng. Department for Business, Innovation and Skills - BIS) u Londonu.
 
Radna praksa uspješan je nastavak suradnje Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva i Ureda za zakonodavstvo u izgradnji kapaciteta za razvoj procjene učinaka i jačanju svijesti o korisnosti alata procjene učinaka prilikom razvoja javnih politika i izradi nacrta prijedloga zakona.
 
Svrha radne prakse bila je upoznati se sa britanskom administracijom kroz stvarni boravak i rad u tom okruženju kako bi se što bolje razumjela prisutnost korištenja alata procjene učinaka u svakodnevnom radu administracije. Cilj radne prakse bio je usvajanje vještina za izradu procjene učinaka kroz prikupljanje podataka, obradu informacija, analizu koristi i troškova te upoznati se sa internim procesima rada kako bi se naučene vještine i znanja prenijeli u domaću državnu upravu. Stečene vještine i znanja kontinuirano će se prenositi u hrvatski zakonodavni postupak kroz edukaciju, savjetovanje te kroz jačanje određenih koraka prilikom izrada akata u postupku procjene učinaka propisa.
 
Radna praksa u BIS-u odvijala se u timu zaduženom za tržište rada Velike Britanije s fokusom na slabo plaćene sektore tržišta rada odnosno s fokusom na nisko produktivne segmente tržišta rada. Praksa se odvijala kroz rad u manjim timovima gdje se analiziralo ukupno tržište rada, analizirala minimalna cijena rada te razvijale različite opcije kako bi se poboljšala produktivnost rada. Drugi dio prakse odnosio se na upoznavanje sa provedbom politika u području boljeg donošenja propisa (eng. Better Regulation) s naglaskom na kontrolu donošenja novih propisa (eng. flow of regulation) i upravljanjem postojećih propisa (eng. stock of regulation).

Kod kontrole donošenja novih propisa koriste se alati procjene učinaka, test na malog gospodarstvo, zajedničko stupanje na snagu, "jedan unutra, dva van" (eng. OITO), dok se za upravljanje postojećim propisima koristi pristup uklanjanja administrativnih barijera (eng. Red Tape Challenge). Radna praksa također je obuhvatila rad u tajništvu za potporu radu Povjerenstva za regulatornu politiku (eng. Regulatory Policy Committee). Ovo Povjerenstvo djeluje neovisno s glavnom zadaćom ocjenjivanja analize troškova i koristi u iskazima procjene učinaka propisa s misijom smanjivanja troškova za poslovanje u UK.
 

Pisane vijesti | Procjena utjecaja | Međunarodna pomoć i razvoj