Promjena tijela nadležnog za administraciju portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću

Slika /slike/savjetovanje 1.jpg

Molimo Vas da Vaša pitanja vezana za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te pitanja vezana uz rad portala e-Savjetovanja od 6. srpnja upućujete na e-mail adresu: E-savjetovanja@vlada.hr
 


Stupanjem na snagu Uredbe o Uredu za zakonodavstvo ("Narodne novine" broj 63/19), Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva ("Narodne novine" broj 63/19) te Uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge ("Narodne novine" 63/19), 6. srpnja 2019. godine Ured za zakonodavstvo preuzeo je poslove administrativne podrške radu portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u pogledu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Sukladno gore navedenim aktima, poslove vezane za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata preuzima Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i to:
  • koordinacija, kontrola i nadzor rada središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva
  • razvoj i unaprjeđenje sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja) u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva
  • koordinacija izrade i izrada Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata 


Pisane vijesti