Sve što trebate znati o Zakonu o procjeni učinaka propisa

U sklopu twinning projekta "Razvoj zakonodavnog okvira za procjenu učinaka propisa", u suradnji s twinning partnerima iz Velike Britanije i Republike Estonije, u proteklih nekoliko mjeseci, izrađen je Nacrt prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa.
 

Zakonom se uređuje postupak procjene učinaka propisa odnosno postupak donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka, koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje ne-normativnih aktivnosti i mjera.

Postupak procjene učinaka propisa prema Zakonu provodi se u šest koraka i to:

- prethodna analiza postojećeg stanja koje se namjerava urediti propisom,

- savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa,

- pribavljanje mišljenja tijela nadležnih za gospodarstvo, socijalnu skrb i zaštitu okoliša

- izrada propisa i Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa,

- javna rasprava o propisu i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa te

- upućivanje propisa i Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa na suglasnost Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i po pribavljenoj suglasnosti, dalje u postupak donošenja prema tijelima Vlade Republike Hrvatske.

Značajna novina koju uvodi Zakon jest donošenje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti u okviru kojega će se planirati i postupci procjene učinaka propisa.

Prema Godišnjem planu normativnih aktivnosti obvezno će se provoditi procjene učinaka propisa, a na temelju prethodne procjene koju će prije predlaganja propisa u Godišnji plan izraditi stručni nositelji izrade propisa. Zakon određuje da će se ovim radnjama informirati javnost u trajanju od najmanje 15 dana, u razdoblju od 1. do 31. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Zakonom se propisuju i iznimne obveze provedbe postupka procjene učinaka propisa na temelju zaključka Hrvatskoga sabora, odnosno odluke i zaključka Vlade Republike Hrvatske. Slijedom toga, predmetom procjene učinaka propisa mogu biti propisi koji se donose po hitnom postupku, zakon koji je već na snazi u Republici Hrvatskoj te uredba odnosno pravilnik kao provedbeni propisi zakona, bilo da su u postupku izrade ili na snazi.

Prednosti i ciljevi ovoga Zakona su:

- detaljno i cjelovito uređen sustav procjene učinaka propisa,

- uvođenje obveze godišnjeg planiranja normativnih aktivnosti,

- ugrađene obveze savjetovanja prema Kodeksu savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću,

- određena obveza sustavnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika u postupku procjene učinaka propisa i izrade propisa,

- novi stručni poticaj radu i učinkovitosti Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kao koordinativnom tijelu, središnjim tijelima državne uprave kao stručnim nositeljima izrade propisa i nadležnim tijelima,

- povećana transparentnost, dinamičnost i interdisciplinarni rad nadležnih tijela,

- uspostava instrumenata koji čine kvalitativni iskorak u zakonodavstvu Republike Hrvatske,

- otklanjanje administrativnih prepreka, što doprinosi učinkovitijem razvoju i olakšava ulazak Republike Hrvatske na konkurentno tržište Europske unije,

- izrada pravednih i proporcionalnih propisa s minimumom negativnih učinaka i troškova za poslovni sektor te omogućavanje sudjelovanja građana u zakonodavnom procesu.
 

Pisane vijesti