U 2014. izvršeno 30 posto planiranih zakonodavnih aktivnosti

Slika /slike/150420 Report.jpg

Trend usvajanja neplaniranih zakonodavnih aktivnosti nastavio se i u 2014. godini sa 93 usvojena neplanirana zakona.

Uz usvojenih 43 planirana zakona, ukupna zakonodavna aktivnost Vlade dosegla je 193 zakona, pokazalo je Izvješće o Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2014. godinu.
 
Godišnji plan normativnih aktivnosti sadrži:
  • Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva,
  • Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa.

Stručni nositelji planirali su izradu 98 zakona u dijelu plana koji se odnosi na područje hrvatskoga zakonodavstva, a do kraja 2014. godine u zakonodavnu proceduru uputili su 35 zakona, odnosno 34,3% planiranih zakona.
 
Najbolji rezultat izvršenja postigla je Državna uprava za zaštitu i spašavanje od 66,7%, odnosno upućena su dva zakona od planirana tri zakona. Drugi  najbolji rezultat postiglo je Ministarstvo financija od 57,1% izvršenja, odnosno upućivanjem četiri zakona od planiranih sedam. Slijede Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

U dijelu koji se odnosi na Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa koji obuhvaća planirane propise u području hrvatskoga zakonodavstva i iz Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, za 2014. godinu planirano je ukupno 45 zakona, a usvojeno je svega osam zakona, što je 17,7% planiranih zakona za postupak procjene učinaka propisa.

Najbolji rezultat izvršenja postiglo je Ministarstvo financija i Ministarstvo branitelja u 100% iznosu, to jest upućena su oba planirana zakona, u zakonodavnu proceduru, odnosno jedan u slučaju Ministarstva branitelja.  Polovični rezultat postigao je Državni zavod intelektualno vlasništvo, a slijede Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode sa 40% odnosno 33% uspješnosti.
 
Ukupan broj nacrta prijedloga zakona s iskazom o procjeni učinaka propisa u 2014. godini je deset, budući da se uz osam postupaka procjene učinaka propisa provedenih sukladno Planu normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa proveo jedan postupak u okviru planiranih zakonodavnih aktivnosti te jedan iz neplaniranih zakonodavnih aktivnosti.
 
Tijekom provedbe Godišnjeg plana središnja tijela državne uprave imala su odstupanja od provedbe Godišnjeg plana. Ove neplanirane zakonodavne aktivnosti, koje su u osnovi iznimke od usvojenog Godišnjeg plana, uzimaju se kao naknadne tj. ad hoc zakonodavne aktivnosti.
 
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, stručni nositelji izrade propisa ukupno su izradili 93 neplanirane zakonodavne aktivnosti.

Najveći broj neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u 2014. godini imalo Ministarstvo financija od gotovo jedne četvrtine (24,7%), odnosno sa 23 neplanirana zakonska prijedloga. Ministarstvo pravosuđa slijedi sa 10,8% odnosno 10 neplaniranih zakonodavnih aktivnosti. Ova dva stručna nositelja uputila su u zakonodavnu proceduru nešto više od jedne trećine (35,5%) svih neplaniranih zakonodavnih aktivnosti. Slijede Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo uprave, Ministarstvo zdravlja sa trećim najvećim brojem neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u 2014. godini.
 
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila je 136 nacrta prijedloga zakona na 69 sjednica Vlade Republike Hrvatske

Pisane vijesti