Vlada donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu

Slika /slike/DSC_7475.jpg

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, usvojila je Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.

Sukladno članku 10. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), Vlada Republike Hrvatske na svojoj 136. sjednici, održanoj 10. siječnja 2019. godine, donijela je Plan zakonodavnih aktivnosti u kojem su sadržani svi nacrti prijedloga zakona koje se planira utvrditi tijekom 2019. godine.

Plan zakonodavnih aktivnosti donosi se već sedam godina, s ciljem pravodobnog zakonodavnog planiranja središnjih tijela državne uprave. Putem planiranja zakonodavstva omogućava se predvidivost, sigurnost, sustavnost praćenja pojedinih upravnih područja, razmjernost propisa, preglednost kao i dijalog s dionicima.

Prijedlog plana izrađen je sukladno dostavljenim Prijedlozima planova zakonodavnih aktivnosti središnjih tijela državne uprave. Prijedlozi planova zakonodavnih aktivnosti, s obrascima prethodne procjene za svaki pojedini zakonski prijedlog, prošli su postupak savjetovanja na središnjem državnom portalu za savjetovanje s zainteresiranom javnošću (e-Savjetovanja) u trajanju od 15 dana. Svi Prijedlozi planova zakonodavnih aktivnosti usuglašeni su s Uredom za zakonodavstvo koji ih je, kao koordinator sustava procjene učinaka propisa, objedinio u jedinstveni dokument.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u idućoj godini planirano je ukupno 134 zakona, od toga za njih 21 planira se provesti postupak procjene učinaka propisa. Plan također sadrži ukupno 17 zakonskih prijedloga koji su po svojoj naravi reformski odnosno imaju svoj temelj u programu rada Vlade Republike Hrvatske, Nacionalnom programu reformi ili drugom strateškom aktu ili reformskoj mjeri. Prijedlozi planova stručnih nositelja realno su postavljeni što jamči njihovu provedivost.

Zaključkom se zadužuju središnja tijela državne uprave da kao stručni nositelji izrade propisa iz Plana zakonodavnih aktivnosti ažurno izvršavaju zadatke predviđene Planom zakonodavnih aktivnosti i da o svim promjenama redovito izvještaju Ured za zakonodavstvo. Ujedno se zadužuje Ured za zakonodavstvo da redovito izvještava stručna radna tijela Vlade Republike Hrvatske o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, s posebnim osvrtom na status postupka procjene učinaka propisa vezano za zakonske prijedloge u tekućem tromjesečju.
 

Pisane vijesti