Vlada Republike Hrvatska donijela Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2014.

Slika /slike/banski-dvori.jpg

ZAGREB, 18. prosinca 2013. - Na 132. sjednici, održanoj 18. prosinca 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu.
 

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo objavljuje Zaključak i Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu na svojim internet stranicama.

Godišnjim planom normativnih aktivnosti za 2014. godinu obuhvaćeno je 98 planiranih zakona u redovitoj proceduri i 45 planiranih zakona u postupku procjene učinaka propisa. Središnja tijela državne uprave dužni su kao stručni nositelji izrade propisa iz ovoga Plana ažurno izvršavati zadatke predviđene Planom.

Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradu zakona koji nije predviđen ovim Planom, središnja tijela državne uprave dužna su provesti postupak Prethodne procjene učinaka propisa, a u svrhu informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti obrazac prethodne procjene i teze te ih dostaviti Uredu za zakonodavstvo.

Za zakone za koje se temeljem rezultata Prethodne procjene pokaže potreba za postupkom procjene učinaka propisa, središnje tijelo državne uprave, u svojstvu stručnog nositelja, dužan je provesti ovaj postupak.

Ujedno, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o provedbi Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu.

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2013. godinu, usvojen je 20. prosinca 2012. godine na 68. sjednici Vlade Republike Hrvatske, a sadržavao je ukupno 133 zakona. Od toga broja, 72 zakona planirana su u redovitoj zakonodavnoj proceduri, dok je 61 zakon planiran za postupak procjene učinaka propisa.

Od ukupno 72 planirana zakona u području hrvatskog zakonodavstva, usvojeno je ukupno 24 zakona na sjednicama Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do 5. prosinca 2013. godine, što čini 33,33% od ukupno planiranih zakona u području hrvatskoga zakonodavstva.
 
Od ukupno 61 planiranog zakona za postupak procjene učinaka propisa, usvojen je 21 zakon na sjednicama Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do 5. prosinca 2013. godine, što čini 34,43% od ukupno planiranih zakona za postupak procjene učinaka propisa. Osim toga, za jedan zakon iz kvote neplaniranih zakonodavnih aktivnosti, proveden je postupak procjene učinaka propisa pa je u navedenom razdoblju ukupno provedeno 22 postupak procjene učinaka propisa.
 
Trend izvršenja Godišnjeg plana za 2013. godinu (45) u odnosu na ukupno planirane zakonodavne aktivnosti (133) je 34%.

Tijekom provedbe Godišnjeg plana središnja tijela državne uprave imala su odstupanja od provedbe Godišnjeg plana. Ove neplanirane zakonodavne aktivnosti, koje su u osnovi iznimke od usvojenog Godišnjeg plana, uzimaju se kao naknadne tj. ad hoc zakonodavne aktivnosti.

Uzimajući u obzir usvojenih 45 prijedloga zakona iz Godišnjeg plana za 2013. godinu i 299 usvojenih ad hoc prijedloga zakona u 2013. godini, ukupna zakonodavna aktivnost u razdoblju od siječnja do 5. prosinca 2013. godini iznosila je 344 prijedloga zakona.
 
Udio izvršenih planiranih zakonodavnih aktivnosti obuhvaćenih Godišnjim planom za 2013. (45) u odnosu na ukupnu zakonodavnu aktivnost (344) u 2013. godinu iznosi 13%.

Udio prijedloga zakona koji su prošli postupak procjene učinaka propisa (22) u odnosu na ukupnu zakonodavnu aktivnost (344) u 2013. godini iznosi 6,4%.
 

Pisane vijesti