Donesen je Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu

Slika /slike/240111 VRH_4592-01.jpg

Tijela državne uprave, u ovom planskom dokumentu, uvrstila su 95 prijedloga zakona za 2024. godinu.

U skladu s člankom 10. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 277. sjednici, održanoj 11. siječnja 2024.. godine, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu.

Ovo je zadnji plan zakonodavnih aktivnosti koji je donesen na temelju Zakona o procjeni učinaka propisa iz 2017. godine, budući da je 1. siječnja 2024. godine, stupio na snagu Zakon o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23).

Ovaj Plan izrađen je sukladno dostavljenim Prijedlozima planova zakonodavnih aktivnosti tijela državne uprave, koji su usuglašeni s Uredom za zakonodavstvo koji ih je, u svojstvu stručnog predlagatelja, objedinio u jedinstveni dokument.

U 2024. godini planirano je ukupno 95  zakona temeljem ovog planskog dokumenta.

Zaključkom se zadužuju tijela državne uprave da kao stručni nositelji izrade propisa ažurno izvršavaju zadatke predviđene Planom zakonodavnih aktivnosti i da o svim promjenama redovito izvještaju Ured za zakonodavstvo. Ujedno se zadužuje Ured za zakonodavstvo da redovito izvještava stručna radna tijela Vlade Republike Hrvatske o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti.

Pisane vijesti