Vlada donijela uredbu za provedbu Zakona o instrumentima politike boljih propisa

Slika /slike/240215 VRH_2462-01.jpeg

Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa donesena je 15. veljače 2024. godine na 285. sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Novi zakonodavni okvir o instrumentima politike boljih propisa uspostavljen je Zakonom o instrumentima politike boljih propisa („Narodne novine“, broj 155/23). Uz Zakon, Uredbom o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa na cjelovit način uređuju se planiranje zakonodavnih aktivnosti, procjena učinaka i vrednovanje propisa te savjetovanje s javnošću, zajedno s metodologijom, pripadajućim obrascima te administrativni kapaciteti za njihovu provedbu.

U dijelu Uredbe koji se odnosi na planiranje zakonodavnih aktivnosti propisuje se način izrade obrasca zakonodavnih aktivnosti stručnog nositelja, postupanje Ureda za zakonodavstvo prilikom izrade Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, provedba Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske te Popis zakona izvan Plana.
 
Uredbom se uređuju metodološki koraci procjene učinaka propisa te analiza učinaka i adresata nacrta prijedloga zakona. U provedbi procjene učinaka propisa, stručni nositelj će utvrditi problem u upravnom području i posebni cilj nacrta prijedloga zakona, na temelju redovitog praćenja upravnog područja i sadržaja nacrta prijedloga zakona. Potom će pristupiti utvrđivanju učinaka i adresata na temelju kriterija u području gospodarstva, održivog razvoja, socijalne skrbi i zaštite ljudskih prava te analizi utvrđenih učinaka i adresata nacrta prijedloga zakona. Na temelju provedene analize, u završnom koraku, stručni nositelj donijet će zaključak o pretežito pozitivnim odnosno negativnim učincima koji se očekuju provedbom zakona.
 
U dijelu Uredbe koji se odnosi na vrednovanje propisa propisuju se tri modela vrednovanja propisa: vrednovanje provedbe propisa, vrednovanje ostvarenih rezultata propisa i vrednovanje ostvarenog učinka propisa. Na temelju redovitog praćenja upravnog područja, sadržaja i provedbe propisa, stručni nositelj odabire modele vrednovanja propisa. Odabrani modeli vrednovanja propisa provode se u skladu s određenim kriterijima vrednovanja propisa, a u završnom koraku, stručni nositelj donijet će preporuku o daljnjem postupanju.
 
Uredbom se pobliže uređuje metodološka provedba savjetovanja s javnošću, izrada izvješća o provedenom savjetovanju u kojem stručni nositelj analizira svaki zaprimljeni prijedlog i mišljenje u postupku savjetovanja te daje odgovore uz odgovarajuća obrazloženja. Propisuje se izrada i sadržaj Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću.
 
Uredbom se propisuje sadržaj obrazaca koji čine sastavni dio Uredbe, a potrebni su za cjelovitu provedbu Zakona:
  1. Obrazac zakonodavnih aktivnosti
  2. Obrazac plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske
  3. Popis zakona izvan Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske
  4. Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa
  5. Obrazac vrednovanja propisa
  6. Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju.
 
Uredbom se pobliže uređuju administrativni kapaciteti za provedbu instrumenata politike boljih propisa na način da se propisuju poslovi koordinatora za provedbu instrumenata politike boljih propisa kod planiranja zakonodavnih aktivnosti, provedbe procjene učinaka i vrednovanja propisa te provedbe savjetovanja s javnošću. Također, po prvi put se propisuju opisi poslova i kompetencije državnih službenika koji su zaduženi za provedbu instrumenata politike boljih propisa te opis poslova i kompetencija administratora za provedbu savjetovanja s javnošću.
 
Uz Zakon, Uredbom se, u dijelu koji se odnose na vrednovanje propisa te na opise poslova i kompetencije državnih službenika koji su zaduženi za provedbu instrumenata politike boljih propisa, cjelovito ispunjava mjera 151. iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Na Prijedlog ove uredbe provedeno je savjetovanje s javnošću u razdoblju od 12. siječnja do 11. veljače 2024. godine putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja).
 

Pisane vijesti