2024.

 
POPIS ZAKONA IZVAN PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU
 
Redni broj: Stručni nositelj: Naziv prijedloga zakona: Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske
1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta preko potoka Kamenica između naselja Obrež (Republika Hrvatska) - Božakovo (Republika Slovenija) na hrvatsko-slovenskoj državnoj granici  I. tromjesečje
2. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske" iz okvirnog zajma  I. tromjesečje
3. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o razgraničenju isključivih gospodarskih pojaseva I. tromjesečje
4. Ministarstvo financija Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PUP) I. tromjesečje
5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o finaciranju vodnoga gospodarstva (PUP) I. tromjesečje
6. Ministarstvo pravosuđa i uprave Zakon o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (PUP) I. tromjesečje
7. Ministarstvo pravosuđa i uprave Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa I. tromjesečje
8. Ministarstvo obrane Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu I. tromjesečje
9. Ministarstvo financija Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza I. tromjesečje
Uputa:
  1. Nacrti prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa označeni su oznakom "(PUP)"
  2. Nacrti prijedloga zakona koji se planiraju za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije označavaju se oznakom "(EU)"
  3. Nacrti prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog akta strateškog planiranja ili reformske mjere označavaju se oznakom "(RM)"
  4. Za svaki novi nacrt prijedloga zakona dodaje se odgovarajući broj novih redova u tablici prema zadanom predlošku