Javna nabava

Natječaji javne nabave:

Trenutno nema aktivnih natječaja javne nabave.
 

Planovi nabave:

 
U 2013. godini i u 2015. godini nije bilo novih planova nabave.


Pregled sklopljenih ugovora: