Smjernice za procjenu učinaka propisa

Smjernice za procjenu učinaka propisa (dalje u tekstu: Smjernice) sadrže metodološke i tehničke upute za provedbu procjene učinaka propisa i izradu akata procjene učinaka te upute za provedbu drugih postupaka s tim u vezi.

Smjernice su tehničko pomagalo za provedbu procjene učinaka propisa namijenjene državnim službenicima i donositeljima odluka u središnjim tijelima državne uprave.

Smjernice pružaju informacije o procjeni učinaka propisa zainteresiranim dionicima i općoj javnosti kako bi se aktivno uključili u provedbu procjene učinaka propisa putem provedbe savjetovanja s javnošću.

Smjernice se donose u svrhu sveobuhvatnog pregleda postupanja u vezi s provedbom procjene učinaka propisa, a s ciljem izrade kvalitetnih akata procjene učinaka propisa i nacrta prijedloga zakona.

Smjernice u smislu dokumenta imaju tri cjeline:
1. zakonodavni okvir za procjenu učinaka propisa u RH,
2. akti procjene učinaka propisa,
3. tehničke upute za izradu analitičkih podloga u procjeni učinaka propisa.