INFORMACIJA o izradi Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa

Nositelj izrade Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa je Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Trg svetog Marka 2.
 

Pravni izvori:
Temelj za izradu Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa sadržan je u dobroj praksi izrade procjene učinaka propisa u državama članicama Europske unije.


Neposredni dionici u izradi ovog Zakona su:
Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa twinning partnerima: Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) i Ministarstvo pravosuđa Republike Estonije.


Ostali dionici u pripremnoj fazi izrade ovog Zakona su:
Ministarstvo financija; Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi; Ministarstvo turizma; Ministarstvo obrane; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti; Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja; Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija; Ministarstvo regionalnog razvoja i šumarstva i vodnoga gospodarstva; Ministarstvo kulture; Ministarstvo pravosuđa; Ministarstvo uprave; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske; Hrvatska udruga poslodavaca; Hrvatska obrtnička komora; Hrvatska odvjetnička komora; Hrvatska udruga banaka; Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo.


Način sudjelovanja javnosti:
Javnost može u izradi Zakona sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na Nacrt prijedloga Zakona (u ranoj fazi izrade) koji je objavljen u nastavku ove informacije na internetskim stranicama Ureda: www.vlada.hr/zakonodavstvo. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 26. travnja 2011. do 26. svibnja 2011. godine na adresu: Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 2, 10000 Zagreb; elektroničkom poštom na: e-mail: zakonodavstvo@vlada.hr, fax: +38514569386.
Tijekom naprijed navedenog razdoblja Nacrt prijedloga Zakona bit će dostavljen i nadležnim središnjim tijelima državne uprave radi davanja mišljenja.
Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja i prijedlozi sačinit će se Konačni tekst Nacrta prijedloga Zakona i tijekom mjeseca lipnja 2011. godine Nacrt prijedloga Zakona uputit će se Vladi Republike Hrvatske radi daljnjeg postupka.


Način informiranja javnosti o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima u tijeku izrade Konačnog nacrta prijedloga Zakona:
Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske će na svojim internetskim stranicama dati odgovarajuću obavijest.


Tekst Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa i inicijalna procjena učinaka propisa dostupni su u rubrici Dokumenti.

PREDSTOJNICA UREDA
Zdenka Pogarčić, v.r

 

Pisane vijesti