Projektni tim upoznao ovlaštene predstavnike ministarstava za procjenu učinka propisa

ZAGREB, 16. ožujka 2011. - U sklopu projekta IPA 2007 "Razvoj sustava procjene učinka propisa" održan je sastanak projektnog tima Ureda za zakonodavstvo i ovlaštenih predstavnika za procjenu učinka propisa ispred u prostorijama Vlade Republike Hrvatske.
 

Glavna tema sastanka bila je prezentacija projekta razvoja sustava procjene učinka propisa, kao novog pristupa Vlade Republike Hrvatske u pripremi kvalitetnih zakonskih rješenja. Budući da su u projekt uključena sva ministarstva, imenovani su ovlašteni predstavnici ministarstava za procjenu učinka propisa, koji ispred ministarstva sudjeluju na projektu. Ovlašteni predstavnici ministarstava informirani su o svrsi i ciljevima projekta. Prezentirane su komponente projekta i glavni projektni zadaci za sljedeće razdoblje.

Ured za zakonodavstvo korisnik je twinning projekta IPA 2007 "Razvoj sustava procjene učinka propisa" u vrijednosti 1.1 milijun eura, u potpunosti financiran iz IPA 2007 pretpristupnog fonda Europske unije. Twinning projekt provodi se u suradnji s twinning partnerima Velikom Britanijom i Estonijom.

Cilj projekta jest poboljšanje provedbe procjene učinka propisa u procesu donošenja odluka na nacionalnoj razini, kroz izgradnju administrativnih kapaciteta Ureda za zakonodavstvo i tijela državne uprave te podići razinu svijesti različitih dionika i šire javnosti o važnosti provedbe procjene učinka propisa.
 

Pisane vijesti