Kreće projekt mjerenja administrativnog opterećenja

Slika /slike/0057_187._sjednica_vlade.jpg

Ministarstvo gospodarstva i Agencija za investicije i konkurentnost mjerit će administrativno opterećenje poslovnog sektora koristeći SCM metodologiju.

Vlada Republike Hrvatske na 195. sjednici odlučila je odabrati Standard Cost Model (SCM) metodologiju za mjerenje administrativnog opterećenja radi provedbe pilot projekta. Riječ je o aktivnoj mjeri za poboljšanje poslovne klime s ciljem znatnog smanjenja administrativnih opterećenja.
 
SCM metodologija je metoda kvantitativnog izračuna administrativnog opterećenja. Sve obveze davanja informacija koje zakoni i podzakonski akti nameću građanima i poduzetnicima podrazumijeva određene troškove u obliku vremena, rada i novca. Njih je moguće uvrstiti u formulu SCM metodologije koja je jednaka umnošku cijene i količine. Cijena predstavlja umnožak cijene jednog sata rada i ukupno utrošenog vremena, dok je količina umnožak broja građana ili gospodarskih subjekata koji su dužni davati informaciju i učestalosti davanja takvih informacija.
 
SCM metodologija prilagođena hrvatskom zakonodavstvu koristit će se za izračun administrativnih opterećenja poslovnog sektora temeljem njegovih pravnih obveza, odnosno raščlanjivanjem propisa i administrativnih procedura na komponente koje je moguće mjeriti u odnosu na resurse i troškove koje iziskuje.
 
Pilot projekt provest će se na propisima iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, vezano za područje trgovine i unutarnje tržište. Nakon što se izvrši mjerenje svih informacijskih obveza odabranih propisa pristupit će se izradi Akcijskog plana u okviru kojega će se predložiti moguće izmjene tih propisa u vidu ukidanja ili smanjena administrativnih koraka.
 

Pisane vijesti | Procjena utjecaja | Ekonomija