Uspješno završen twinning light projekt

Slika /slike/Twinning projekt/150710 EU flag_yellow_high.jpg

U razdoblju od šest mjeseci proveden je projekt jačanja kapaciteta za procjenu učinaka u suradnji s twinning partnerom iz UK. U okviru projekta, vrijednog 250.000 eura, educirano je preko dvije stotine službenika i predstavnika vanjskih dionika.

IPA 2011 FF RAC „Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine“ je twinning light projekt, financiran sredstvima EU. Projekt je započeo 30. travnja i završio je 30. listopada 2015. godine. Ugovorena vrijednost projekta iznosila je 250.000 eura, sa nacionalnom kontribucijom od 22.500 eura.

Korisnička institucija bio je Ured za zakonodavstvo, a twinning partner bilo je Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.
 
Cilj projekta bio je povećati kvalitetu zakonodavstva koristeći procjenu učinaka propisa i na taj način doprinijeti radu državne uprave u izradi jasnih i nedvosmislenih propisa.
 
Sama svrha projekta bila je ojačati kapacitete Ureda za zakonodavstvo i središnjih tijela državne uprave u provedbi sustava procjene učinaka propisa u zakonodavnom postupku s posebnim naglaskom na jačanje kapaciteta za analizu gospodarskih, socijalnih i okolišnih učinaka prilikom izrade propisa.


 
Projekt se sastojao od tri komponente:
  • daljnji razvoj metodoloških alata za procjenu učinaka propisa (Smjernica za procjenu učinaka propisa),
  • jačanje kapaciteta Ureda za zakonodavstvo i nadležnih tijela za provedbu postupka procjene učinaka propisa,
  • daljnji razvoj komunikacijskih alata za veću uključenost dionika u postupak procjene učinaka propisa. 

Rezultati projekta su sljedeći:
 
Svečanost otvaranja projekta održana je 10. lipnja 2015. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, dok je svečanost zatvaranja projekta održana 28. listopada 2015. godine na istome mjestu.
 

Projekt je od posebnog interesa za one institucije koje su uključene u sustav procjene učinaka propisa, a posebno za:
  • Ured za zakonodavstvo,
  • središnja tijela državne uprave,
  • poslovnu zajednicu i organizacije civilnog društva. 

Twinning projekti su usmjereni na pomaganje zemljama korisnicama u razvoju moderne i učinkovite administracije, sa strukturama, ljudskim resursima i menadžerskim vještinama potrebnim za implementaciju pravne stečevine EU. Glavna značajka twinning projekta je zajednički rad na specifičnim projektnim aktivnostima za ostvarenje kvalitetnih rezultata te promicanje međusobne suradnje stručnjaka iz zemalja članica EU i stručnjaka zemlje kandidata.
 
Ured za zakonodavstvo je stručna služba Vlade Republike Hrvatske koja daje mišljenje o usklađenosti prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske te ujedno i središnje koordinativno tijelo za sustav procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj.
 
Procjena učinaka propisa je niz logičkih koraka za pripremu prijedloga propisa u zakonodavnom postupku. To je proces donošenja odluka o propisima na temelju dokaza, prikupljenim relevantnim podacima koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja.
 

Pisane vijesti