Usvojen Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu

Slika /slike/banski-dvori.jpg

Tijela državne uprave u 2021. godini planiraju uputiti 145 zakonskih prijedloga.

Sukladno članku 10. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), Vlada Republike Hrvatske na svojoj 32. sjednici, održanoj 23. prosinca 2020. godine, donijela je Plan zakonodavnih aktivnosti u kojem su sadržani nacrti prijedloga zakona koje se planira utvrditi tijekom 2021. godine.

Plan zakonodavnih aktivnosti donosi se s ciljem pravodobnog zakonodavnog planiranja tijela državne uprave. Putem planiranja zakonodavstva omogućava se predvidivost, sigurnost, sustavnost praćenja pojedinih upravnih područja, razmjernost propisa, preglednost kao i dijalog s dionicima.

Ovaj Plan izrađen je sukladno dostavljenim Prijedlozima planova zakonodavnih aktivnosti tijela državne uprave. Prijedlozi planova zakonodavnih aktivnosti, s obrascima prethodne procjene za svaki pojedini zakonski prijedlog, prošli su postupak savjetovanja na središnjem državnom portalu za savjetovanje s zainteresiranom javnošću (e-Savjetovanja) u trajanju od 15 dana. Svi Prijedlozi planova zakonodavnih aktivnosti usuglašeni su s Uredom za zakonodavstvo koji ih je, kao koordinator sustava procjene učinaka propisa, objedinio u jedinstveni dokument.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u idućoj godini planirano je ukupno 145 zakona, od toga za njih 20 planira se provesti postupak procjene učinaka propisa. Plan također sadrži ukupno 12 zakonskih prijedloga koji su po svojoj naravi reformski odnosno imaju svoj temelj u programu rada Vlade Republike Hrvatske, Nacionalnom programu reformi ili drugom strateškom aktu ili reformskoj mjeri.

Zaključkom se zadužuju tijela državne uprave da kao stručni nositelji izrade propisa ažurno izvršavaju zadatke predviđene Planom zakonodavnih aktivnosti i da o svim promjenama redovito izvještaju Ured za zakonodavstvo. Ujedno se zadužuje Ured za zakonodavstvo da redovito izvještava stručna radna tijela Vlade Republike Hrvatske o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, s posebnim osvrtom na status postupka procjene učinaka propisa kao i status postupka savjetovanja s javnošću vezano uz zakonske prijedloge u tekućem tromjesečju.

Pisane vijesti