Plan zakonodavnih aktivnosti

Slika /slike/untitled-1218.jpg

Suvremeno društvo i rastuće gospodarstvo očekuje stabilni zakonodavni okvir za daljnji razvoj, što pretpostavlja da važeće zakonodavstvo kontinuirano odgovara stalnim promjenama u društvu i gospodarstvu.

Novo zakonodavstvo treba odgovoriti na potrebe razvoja društva, rasta gospodarstva, stvaranja novih vrijednosti bez dodatnih prepreka za poslovanje. Stvaranje novog zakonodavstva neizbježno proizvodi trošak i koristi za one na koje se zakonodavstvo odnosi, stoga je potrebno pravodobno planirati donošenje novog zakonodavstva i provoditi postupke procjene učinaka propisa za propise koji neizbježno utječu na one na koje se propis odnosi.


Plan zakonodavnih aktivnostiVlada Republike Hrvatske temeljem članka 10. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17) donosila je Planove zakonodavnih aktivnosti (dalje u tekstu: Plan), na prijedlog Ureda za zakonodavstvo za godine od 2018. do 2024. godine.

Zakon o procjeni učinaka propisa stavljen je van snage Zakonom o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23).

Plan sadrži:
 • naznaku nacrta prijedloga zakona za koje treba provesti procjenu učinaka propisa,
 • naznaku nacrta prijedloga zakona kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije,
 • ako je potrebno, naznaku nacrta prijedloga zakona sadržanih u programskim i drugim aktima planiranja Vlade Republike Hrvatske.

U osnovi, ovo je planski dokument koji obuhvaća nacrte prijedloga zakona koji će se uputiti Vladi Republike Hrvatske tijekom kalendarske godine. Podaci koji čine Plan iskazuju se po aktivnostima planiranim u tromjesečnim razdobljima, a donosi se u zadnjem tromjesečju tekuće kalendarske godine za sljedeću kalendarsku godinu. Podaci se iskazuju se po aktivnostima planiranim u tromjesečnim razdobljima.


Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu

Ovo je zadnji plan zakonodavnih aktivnosti koji je donesen na temelju Zakona o procjeni učinaka propisa iz 2017. godine, budući da je 1. siječnja 2024. godine, stupio na snagu Zakon o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23).

Vlada Republike Hrvatske je na 277. sjednici, održanoj 11. siječnja 2024. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu planirano je ukupno 95 zakona, a od toga, za postupak procjene učinaka propisa planirano je 5 zakona i nose oznaku "PUP".

Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu sadrži 8 zakona koji su reformske naravi, stoga nose oznaku "RM", a predstavljaju izvršenje najvažnijih reformskih prioriteta i mjera Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u Programu rada Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2020. do 2024. godine, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., u Nacionalnom programu reformi odnosno u drugim strateškim i programskim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske.

Plan usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2024. godinu utvrđen je na istoj sjednici Vlade Republike Hrvatske.
Plan zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na 181. sjednici, održanoj 29. prosinca 2022. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu planirano je ukupno 154 zakona, a od toga, za postupak procjene učinaka propisa planirano je 14 zakona i nose oznaku "PUP".

Plan zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu sadrži 19 zakona koji su reformske naravi, stoga nose oznaku "RM", a predstavljaju izvršenje najvažnijih reformskih prioriteta i mjera Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u Programu rada Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2020. do 2024. godine, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., odnosno u drugim strateškim i programskim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske.

Plan usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2023. godinu utvrđen je na istoj sjednici Vlade Republike Hrvatske.


Plan zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na 93. sjednici, održanoj 30. prosinca 2021. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu planirano je ukupno 195 zakona, a od toga, postupak procjene učinaka propisa planiran je za 21 i nose oznaku "PUP".

Plan zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu sadrži 100 zakona koji su reformske naravi, stoga nose oznaku "RM", a predstavljaju izvršenje najvažnijih reformskih prioriteta i mjera Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u Programu rada Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2020. do 2024. godine, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., odnosno u drugim strateškim i programskim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske.

Plan usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu utvrđen je na istoj sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu.


Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na 32. sjednici, održanoj 23. prosinca 2020. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu planirano je ukupno 145 zakona, a od toga, za postupak procjene učinaka propisa planirano je 20 zakona i nose oznaku "PUP".

Plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu sadrži 12 zakona koji su reformske naravi, stoga nose oznaku "RM", a predstavljaju izvršenje najvažnijih reformskih prioriteta i mjera Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u Programu rada Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2020. do 2024. godine, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., odnosno u drugim strateškim i programskim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske.

Plan usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu utvrđen je na istoj sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu.
 

Plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na 199. sjednici, održanoj 27. prosinca 2019. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu planirano je ukupno 125 zakona, a od toga, za postupak procjene učinaka propisa planirano je 17 zakona i nose oznaku "PUP".

Plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu sadrži 18 zakona koji su reformske naravi, stoga nose oznaku "RM", a predstavljaju izvršenje najvažnijih reformskih prioriteta i mjera Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u Programu rada Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2016. do 2020. godine, u Nacionalnom planu reformi, odnosno u drugim strateškim i programskim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske.

Plan usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu utvrđen je na istoj sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Izvješe o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.
 


Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu


Vlada Republike Hrvatske je na 136. sjednici, održanoj 10. siječnja 2019. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu planirano je ukupno 134 zakona, a od toga za postupak procjene učinaka propisa planiran je 21 zakon.

Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu sadrži 17 zakona koji su reformske naravi, stoga nose oznaku "RM", a predstavljaju izvršenje najvažnijih reformskih prioriteta i mjera Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u Programu rada Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2016. do 2020. godine, u Nacionalnom planu reformi, odnosno u drugim strateškim i programskim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske.

Plan usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2019. godinu utvrđen je na istoj sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.


Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu


Vlada Republike Hrvatske je na 72. sjednici, održanoj 21. prosinca 2017. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu planirano je ukupno 121 zakona, a od toga za postupak procjene učinaka propisa planirano je 37 zakona.

Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godin sadrži 26 zakona koji su reformske naravi, stoga nose oznaku "RM", a predstavljaju izvršenje najvažnijih reformskih prioriteta i mjera Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u Programu rada Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2016. do 2020. godine, u Nacionalnom planu reformi, odnosno u drugim strateškim i programskim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske.

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2018. godinu utvrđen je na istoj sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.

 

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu


Godišnji planovi normativnih aktivnosti koji su doneseni u razdoblju od 2013. do 2017. godine doneseni su sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 90/11), a koji je izvan snage od dana stupanja na snagu Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17), odnosno od 13. svibnja 2017. godine.Vlada Republike Hrvatske je na 14. sjednici, održanoj 29. prosinca 2016. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu.

U okviru Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu planirano je ukupno 253 zakona:
 • Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, koji obuhvaća normativne aktivnosti na nacionalnoj razini (175 zakona) i
 • Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa (78 zakona).

Uz Godišnji plan normativnih aktivnosti nalazi se prilog: "Pregled reformskih zakona u okviru Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu", kojim se daje pregled 63 zakonskih prijedloga na način da su posebno izdvojeni zakoni koji predstavljaju izvršenje najvažnijih reformskih prioriteta i mjera Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u Programu rada Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2016. do 20120. godine, u Nacionalnom planu reformi, odnosno u drugim strateškim i programskim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske, a koji do nastajanja ovoga Godišnjeg plana nisu realizirani ili je realizacija u tijeku.

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu utvrđen je na istoj sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu


Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na 17. sjednici, održanoj 28. travnja 2016. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu koji sadrži planirane zakone koji će se uputiti u proceduru donošenja tijekom 2016. godine.

U okviru Godišnjeg plana u 2016. godini planirano je ukupno 221 zakona:

 • Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, koji obuhvaća normativne aktivnosti na nacionalnoj razini (159 zakona) i
 • Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa (62 zakona).Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu objavljen je u "Narodnim novinama", broj 19/16.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu.
 

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu

Vlada Republike Hrvatske, na 200. sjednici, održanoj 17. prosinca 2014. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu koji sadrži planirane zakone koji će se uputiti u proceduru donošenja tijekom 2015. godine.

U okviru Godišnjeg plana u 2015. godini planirano je ukupno 75 zakona:

 • Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, koji obuhvaća normativne aktivnosti na nacionalnoj razini (41 zakona) i
 • Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa (34 zakona).Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu objavljen je u "Narodnim novinama", broj 25/15.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2015. godinu.


Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu

Vlada Republike Hrvatske, na 132. sjednici, održanoj 18. prosinca 2013. godine, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donijela je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu ( koji sadrži planirane zakone  koji će se uputiti u proceduru donošenja tijekom 2014. godine.

U okviru Godišnjeg plana u 2014. godini planirano je ukupno 143 zakona:

 • Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, koji obuhvaća normativne aktivnosti na nacionalnoj razini (98 zakona) i
 • Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa (45 zakona).
Zakoni koji se donose za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije posebno su označeni oznakom EU. Podaci u Godišnjem planu iskazuju se po aktivnostima planiranim u tromjesečnim razdobljima.
 

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. godinu objavljen je u "Narodnim novinama", broj 16/14.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2014. godinu.


Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2013. godinu

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2013. godinu, usvojen je 20. prosinca 2012. godine na 68. sjednici Vlade Republike Hrvatske, a sadrži ukupno 133 zakona:

 • Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, koji obuhvaća normativne aktivnosti na nacionalnoj razini (72 zakona) i
 • Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa, koji obuhvaća planirane postupke procjene učinaka propisa, čije je donošenje predviđeno u Planu normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva te u Planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (61 zakon).

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu objavljen je u "Narodnim novinama", broj 18/13.

Konsolidirano izvješće (prosinac 2015.) o izvršenju Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu.

Dokumenti