Godišnjim planom obuhvaćeno 34 zakona za procjenu učinaka propisa

Slika /slike/DSC_5757.JPG

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu.

U okviru Godišnjeg plana u idućoj godini planirano je ukupno 75 zakona, od toga:
 
  • u Planu normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, koji obuhvaća normativne aktivnosti na nacionalnoj razini, 41 zakon, a
 
  • u Planu normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa, koji obuhvaća planirane postupke procjene učinaka propisa, čije je donošenje predviđeno u Planu normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva te u Planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, 34 zakona.

Godišnji plan izrađen je sukladno dostavljenim Prijedlozima planova propisa središnjih tijela državne uprave u razdoblju od rujna do prosinca 2014. godine. Podaci u Godišnjem planu normativnih aktivnosti iskazuju se po aktivnostima planiranim u tromjesečnim razdobljima.

Svi Prijedlozi planova propisa bili su objavljeni na internetskim stranicama stručnih nositelja radi informiranja javnosti u trajanju od najmanje 15 dana te su usuglašeni s Uredom za zakonodavstvo koji je, kao koordinator sustava procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj, objedinio Prijedloge planova propisa u jedinstveni dokument pod nazivom Godišnji plan normativnih aktivnosti.

Za sve zakone koji se ne nalaze u Godišnjem planu normativnih aktivnosti, a tijekom godine se ukaže potreba za njihovim donošenjem, stručni nositelji izrade propisa obvezni su provesti Prethodnu procjenu vezano za taj zakon. Ovisno o rezultatima Prethodne procjene potrebno je provesti i postupak procjene učinaka propisa.
 
U svrhu informiranja javnosti stručni nositelji izrade propisa, na svojim mrežnim stranicama objavit će obrazac prethodne procjene i teze te iste dostaviti Uredu za zakonodavstvo.

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu dostupan je na internet stranica Ureda za zakonodavstvo, sukladno zaduženju iz Zaključka Vlade Republike Hrvatske.

Pisane vijesti | Procjena utjecaja | Društvo i zajednica