Prijedlozi plana propisa

Stručni nositelj izrade propisa dužan je Prijedlog plana propisa objaviti na svojoj internetskoj stranici radi informiranja javnosti u trajanju od najmanje 15 dana, u razdoblju od 1. rujna do 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Svrha prijedloga plana propisa je informirati javnost o planiranom zakonodavnim aktivnostima središnjih tjela državne uprave u sljedećoj godini te pozvati javnost da uvidom u planove predlože druge zakonodavne aktivnosti iz njihovog djelokruga. Prijedlozi planova propisa dostavljaju se Uredu za zakonodavstvo, koji potom Vladi Republike Hrvatske predlaže usvajanje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za svaku sljedeću godinu.
 

Prijedlozi plana propisa za 2016. godinu:

Status na 3. prosinca 2015.
Tijela državne uprave koja nemaju planiranih zakonodavnih aktivnosti u 2016. godini:


Prijedlozi plana propisa za 2015. godinu:

 • Ministarstvo gospodarstva: objavljen 02. listopada 2014.
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih: objavljen 02. listopada 2014.
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: objavljen 3. rujna 2014.
 • Ministarstvo financija: objavljen 15. rujna 2014.
 • Ministarstvo obrane: nije objavljen
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova: nema planiranih propisa
 • Ministarstvo unutarnjih poslova: objavljen 15. rujna 2014.
 • Ministarstvo pravosuđa: objavljen 03. listopada 2014.
 • Ministarstvo uprave: objavljen 15. rujna 2014.
 • Ministarstvo poduzetništva i obrta: nije objavljen
 • Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava: objavljen 15. rujna 2014.
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture: objavljen 31. listopada 2014.
 • Ministarstvo poljoprivrede: objavljen 15. rujna 2014.
 • Ministarstvo turizma: nema planiranih propisa
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: objavljen 17. rujna 2014.
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja: objavljen 24. listopada 2014.
 • Ministarstvo branitelja: objavljen 8. rujna 2014.
 • Ministarstvo zdravlja: objavljen 5. prosinca 2014.
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: objavljen 15. rujna 2014.
 • Ministarstvo kulture: objavljen 08. rujna 2014.
 • Državni ured za središnju javnu nabavu: nema planiranih propisa
 • Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljen, nepoznat datum
 • Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nije objavljen
 • Državni ured za upravljanje državnom imovinom nema planiranih propisa
 • Državna geodetska uprava: objavljen 02. rujna 2014.
 • Državni hidreometereološki zavod: nije objavljen
 • Državni zavod za intelektualno vlasništvo: objavljen 15. rujna 2014.
 • Državni zavod za mjeriteljstvo: nema planiranih propisa
 • Državni zavod za statistiku: nema planiranih propisa
 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost: nema planiranih propisa
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje: objavljen, nepoznat datum


 

Prijedlozi plana propisa za 2014. godinu:

 
 • Državni zavod za intelektualno vlasništvo, objavljen 11. rujna 2013.
 • Ministarstvo zdravlja, objavljen 6. rujna 2013.
 • Državna geodetska uprava, objavljen 9. rujna 2013.
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, objavljen 13. rujna 2013.
 • Ministarstvo poljoprivrede, objavljen 13. rujna 2013.
 • Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, objavljen 13. rujna 2013.
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih, objavljen 16. rujna 2013.
 • Ministarstvo uprave, objavljen 16. rujna 2013.
 • Ministarstvo pravosuđa, objavljen 18. rujna 2013.
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, objavljen 19. rujna 2013.
 • Ministarstvo financija, objavljen 25. rujna 2013.
 • Državni hidrometerološki zavod, objavljen 30. rujna 2013.
 • Ministarstvo branitelja, objavljen 1. listopada 2013.
 • Ministarstvo kulture, bez datuma objave
 • Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, bez datuma objave.
 • Ministarstvo turizma, objavljen 10. listopada 2013.
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, objavljen 16. listopada 2013.
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, objavljen 18. listopada 2013.
 • Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, objavljen 24. listopada 2013.
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, objavljen 25. listopada 2013.
 • Državni zavod za statistiku, objavljen 30. listopada 2013.
 • Ministarstvo gospodarstva, objavljen 15. studenog 2013.
 • Ministarstvo poduzetništva i obrta, objavljen 20. studenog 2013.
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavljen 21. studenog 2013.Tijela državne uprave koja nemaju planiranih zakonodavnih aktivnosti u 2014. godini:
 
 • Državni zavod za mjeriteljstvo,
 • Državni ured za središnju javnu nabavu,
 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,
 • Državni ured za upravljanje državnom imovinom,
 • Državni inspektorat,
 • Ministarstvo obrane.

Dokumenti