Obrasci iskaza o procjeni učinaka propisa

Na temelju članka 19. Zakona o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23) Ured objavljuje obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa na mrežnim stranicama Ureda nakon utvrđivanja prijedloga zakona na sjednici Vlade.

Pregled obrazaca iskaza o procjeni učinaka propisa prema godinama: