Uključite se u analizu učinaka nacrta prijedloga zakona

Slika /slike/savjetovanje 1.jpg

U tijeku su javna savjetovanja na nekoliko prethodnih procjena i iskaza o procjeni učinaka propisa. Iskoristite mogućnost sudjelovanja i dajte svoj doprinos.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodi savjetovanje do 2. siječnja 2015. godine o Nacrtu prijedloga zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.  Ovim bi se zakonom definirali osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka te njihova evaluacija za sve nekretnine u državi neovisno u čijem su vlasništvu.

Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do 15. siječnja 2015. godine o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnom imenu. Postojeći Zakon o osobnom imenu potrebno je uskladiti sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola i Obiteljskim zakonom koji su doneseni tijekom 2014. godine. Nacrtom prijedloga zakona omogućeno je životnim partnerima da se u roku godine dana od prestanka životnog partnerstva mogu vratiti na prezime koje su imali prije sklapanja životnog partnerstva, na isti način kako je to omogućeno i bračnim drugovima nakon prestanka braka. U odnosu na Obiteljski zakon, Nacrtom prijedloga zakona usklađuje se odredba koja se odnosi na promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu.

Ministarstvo gospodarstva provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do 15. siječnja 2015. godine o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komoris, s Prethodnom procjenom i tezama.

Ovim prijedlogom zakona definiraju se osnovne zadaće i poslovi Komore, tijela, njihov sastav, način izbora i nadležnosti te odgovornosti tijela Komore, definiranje izvora financiranja Komore ali i prijedlog da su članarine oslobođeni svi članovi koji su u godini koja prethodi godini u kojoj je nastala obveza plaćanja članarine ostvarili prihod manji od 1. 000.000,00  kuna, i sve pravne osobe kojima je u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona proteklo manje od tri godine od upisa u sudski registar.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provodi savjetovanje do 16. siječnja 2014. godine o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Ovim prijedlogom zakona potrebno je uskladiti djelatnost Agencije s novom generacijom programa EU za razdoblje od 2014. do 2020. godine, stvoriti preduvjete za akreditaciju za program Erasmus+ te prilagoditi Agenciju novim obvezama.


 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica