Zaštita osobnih podataka

Slika /slike/190322 Zastita osobnih podataka.jpg
Ured za zakonodavstvo obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine", broj 42/18).
 
Ured za zakonodavstvo obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.
 
Podaci koje Ured za zakonodavstvo prikuplja, odnosno, evidentira su:
 • podaci o zaposlenicima,
 • podaci o kandidatima za prijem u državnu službu,
 • zahtjevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • zahtjevi i odgovori na upite građana,
 • podaci o osobama imenovanima za koordinatore procjene učinaka propisa u drugim središnjim tijelima državne uprave,
 • podaci o sudionicima na događanjima koje organizira Ured za zakonodavstvo.
   
  Primatelji osobnih podataka
  Ured za zakonodavstvo će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Ured za zakonodavstvo obavijestit će ispitanika čije osobne podatke prosljeđuje drugim primateljima, odnosno, tražit će prethodnu privolu ukoliko se podaci prosljeđuju na temelju zahtjeva ovlaštenog tijela, a bez isključive zakonske obveze.
   
  Prava ispitanika

  Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 • pravo na pristup osobnim podacima,
 • ispravak osobnih podataka,
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim odredbama,
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim odredbama,
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: zakonodavstvo@vlada.hr.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.


Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
 
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail:  zakonodavstvo@vlada.hr

ili putem pošte:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za zakonodavstvo
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb