Na snazi nove Smjernice za procjenu učinaka propisa

Slika /slike/150420 Report.jpg

Smjernice za procjenu učinaka propisa sadrže metodološke i tehničke upute za provedbu procjene učinaka propisa i izradu akata procjene učinaka te upute za provedbu drugih postupaka s tim u vezi.

Na temelju članka 20. Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine", broj 52/17) donesene su Smjernice za procjenu učinaka propisa.

Smjernice su tehničko pomagalo za provedbu procjene učinaka propisa namijenjene državnim službenicima i donositeljima odluka u središnjim tijelima državne uprave.

Smjernice pružaju informacije o procjeni učinaka propisa zainteresiranim dionicima i općoj javnosti kako bi se aktivno uključili u provedbu procjene učinaka propisa putem provedbe savjetovanja s javnošću.

Smjernice su donesene u svrhu sveobuhvatnog pregleda postupanja u vezi s provedbom procjene učinaka propisa, a s ciljem izrade kvalitetnih akata procjene učinaka propisa i nacrta prijedloga zakona.
 
Smjernice sadrže tri cjeline:
1. zakonodavni okvir za procjenu učinaka propisa u Republici Hrvatskoj,
2. akti procjene učinaka propisa:
2.1. Obrazac prethodne procjene,
2.2. Obrazac prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti,
2.3. Obrazac plana zakonodavnih aktivnosti,
2.4. Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa,
2.5. Obrazac naknadne procjene učinaka propisa,
3. tehničke upute za izradu analitičkih podloga u procjeni učinaka propisa.

 

Pisane vijesti