Arhiva projekata

SIGMA 2014 Analiza politike procjene učinaka propisa i kapaciteta za izradu propisa u Republici Hrvatskoj
 
Svrha projekta bila je analiza provođenja sustava procjene učinaka propisa i procjena trenutnih kapaciteta za izradu propisa u središnjim tijelima državne uprave, utvrditi dosadašnju praksu, izazove u provedbi te dati preporuke za jačanje kapaciteta u provedbi procjene učinaka propisa i izrade propisa. Projekt se odvijao u dva dijela. Prvi dio odnosio se na analizu dostupnih dokumenata i akata u vezi s provedbom procjene učinaka propisa i izradi propisa, a drugi dio odnosio se na ispunjavanje kratkog upitnika te provedbu kratkih intervjua sa nekolicinom državnih službenika i sa predstavnicima poslovnog i civilnog sektora. Rezultat projekta je SIGMA izvješće, a projekt je završen u lipnju 2014. godine.


SIGMA 2011 Razvoj vodiča za pisanje propisa u Republici Hrvatskoj
 
Svrha projekta bila je pomoći Uredu za zakonodavstvo u razvoju vodiča za pisanje propisa. Projekt se sastojao od održavanja dva seminara u području zakonodavstva o različitim pristupima izradi i pisanju propisa u zemljama članicama Europske unije te u području poboljšanja kvalitete zakonodavstva u Republici Hrvatskoj. Proveden je praktični rad na izradi vodiča za pisanje propisa kako bi se prikupila najbolja praksa izrade propisa.
 
Stupanjem na snagu Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", broj 81/13 i 113/16) od 1. srpnja 2013. godine, a temeljem članka 62., Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora postao je nadležan za razmatranje pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i drugih pitanja bitnih za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor te za donošenje i promjene jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Sabor.


IPA 2007 Razvoj sustava procjene učinaka propisa
 
Svrha projekta bila je ojačati državnu upravu u stvaranju efikasnog, modernog serva, sposobnog za provođenje postupka procjene učinaka propisa kao dijela modernog regulatornog sustava. Ciljevi projekta bili su: uvođenje postupka procjene učinaka propisa u zakonodavni postupak na nacionalnoj razini; jačanje kapaciteta Ureda za zakonodavstvo i tijela državne uprave za provedbu procjene učinaka propisa; osigurati svijest dionika i šire javnosti o procjeni učinaka propisa. Projekt je uspješno završio 2012. godine.


SIGMA 2010 Uvođenje politike procjene učinaka propisa
 
Svrha projekta bila je pomoći Uredu za zakonodavstvo u planiranju aktivnosti za uvođenje politike procjene učinaka propisa. Cilj projekta bio je razviti strategiju, akcijski plan za provedbu procjene učinaka propisa te izraditi prvi radni nacrt zakona o procjeni učinaka propisa. Projekt je uključivao radne sastanke stručnjaka SIGMA-e i predstavnika Ureda za zakonodavstvo, tri seminara o metodologiji procjene učinaka propisa i provedbu dva pilot projekta procjene učinaka propisa. Projekt je završen 2010. godine.