Iskazi o procjeni učinaka propisa

Upućivanje propisa i Prijedloga iskaza u proceduru Vlade Republike Hrvatske

Nakon provedene javne rasprave, propis i Prijedlog iskaza dostavljaju se na mišljenje mjerodavnim i nadležnim tijelima, te na suglasnost Uredu za zakonodavstvo. Stručni nositelj ne može uputiti propis u postupak donošenja Vladi Republike Hrvatske niti propis može biti uvršten na sjednice radnih tijela Vlade Republike Hrvatske ukoliko Iskaz nije konačan.

Iskaz je konačan nakon što su na Prijedlog iskaza pribavljena pozitivna mišljenja nadležnih tijela i suglasnost Ureda za zakonodavstvo.

Ured za zakonodavstvo, u okviru svoga djelokruga, objavljuje konačne iskaze o procjeni učinaka propisa na svojim internetskim stranicama, s ciljem stvaranja baze svih iskaza nacrta prijedloga zakona koji su usvojeni na sjednicama Vlade Republike Hrvatske od početka primjene Zakona o procjeni učinaka propisa, odnosno od 1. siječnja 2012. godine.


Iskazi o procjeni učinaka propisa iz 2015. godine

       

Iskazi o procjeni učinaka propisa iz 2014. godine

 Iskazi o procjeni učinaka propisa iz 2013. godine

 

Dokumenti