Iskazi o procjeni učinaka propisa

Dokument

Nacrt prijedloga zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju

PDF, 5780kb, 10 stranica, Procjena utjecaja

Sadržaj

Nacrt prijedloga zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju
Objava

03.11.2014.

Ured za zakonodavstvo