Iskazi o procjeni učinaka propisa

Sadržaj

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
Objava

03.11.2014.

Ured za zakonodavstvo