Zakonodavni okvir procjene učinaka propisa

Dokument

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske - čl. 28. - 32.

PDF, 135kb, 3 stranica, Strategijski dokumenti

Sadržaj

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske - čl. 28. - 32.
Objava

26.07.2014.

Ured za zakonodavstvo