Projekti Ureda

Slika /slike/EU smart regulation.jpg
  • TSI 2023 Provedba vrednovanja propisa u Republici Hrvatskoj

Korisnik projekta je Ured za zakonodavstvo i tijela državne uprave koja sudjeluju u projektu provedbom vrednovanja propisa. Projekt se financira sredstvima iz Instrumenta tehničke pomoći Europske komisije i sredstvima Ministarstva gospodarstva i zaštite klime Savezne Republike Njemačke. Cilj projekt je osiguranje održivosti instituta vrednovanja propisa kao instrumenta politike boljih propisa u pet upravnih područja. Projekt daje podršku u radu tijela državne uprave u provedbi pojedinih mjerila iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Projekt provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). Projekt je započeo u listopadu 2023. godine i traje 24 mjeseca.


Provedeni projekti:
 
  • Projekt "e-Savjetovanja - proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću"

Projekt "e-Savjetovanja - proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću" kojeg su zajednički proveli Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) i Ured za zakonodavstvo Vlade RH proveden je u razdoblju od kolovoza 2021. do prosinca 2023. godine. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020, a ukupna vrijednost projekta iznosila je  3.749.983,00 kuna/497.741,306 EUR dok su bespovratna sredstava iznosila: 3.187.485,55 kn/42.308,011 EUR. Kao rezultat projekta, sustav e-Savjetovanja kreiran 2015. godine, je tehnološki, procesno i funkcionalno unaprjeđen - uključujući grafički izgled sustava, prilagodbu različitim tipovima uređaja, unaprjeđenje digitalne pristupačnosti sustava i poslovne analitike i statistike. Sustav je ujedno integriran s NIAS-om te prilagođen za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Unaprijeđena su znanja službenika javne uprave i korisnika sustava, uz poboljšanu organizaciju rada nadležnih tijela i kvalitetniju međusobnu komunikaciju i učinkovitiju korisničku podršku.

 
  • TSI 2020 Jačanje kapaciteta u provedbi procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj
Korisnici projekta bili su Ured za zakonodavstvo i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). Financijsku podršku projektu osigurala Glavna uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama, a sufinanciran je sredstvima iz Instrumenta tehničke podrške te sredstvima njemačkog saveznog ministarstva gospodarstva i energije. Cilj projekta, u dijelu Ureda za zakonodavstvo, bio je razvoj zakonodavstva i metodologije za provedbu naknadne (ex-post) procjene učinaka propisa te jačanje kapaciteta tijela državne uprave za njenu praktičnu primjenu, dok se u drugom dijelu projekta omogućilo HAKOM-u stvaranje praktične metodologije i seta alata za provođenje procjene regulatornog djelovanja na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i prijevoza željeznicom. Projekt je provodio Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). Projekt je uspješno proveden i završen u srpnju 2023.

 
  • SIGMA 2014 Analiza politike procjene učinaka propisa i kapaciteta za izradu propisa u Republici Hrvatskoj
 
Svrha projekta bila je analiza provođenja sustava procjene učinaka propisa i procjena trenutnih kapaciteta za izradu propisa u središnjim tijelima državne uprave, utvrditi dosadašnju praksu, izazove u provedbi te dati preporuke za jačanje kapaciteta u provedbi procjene učinaka propisa i izrade propisa. Projekt se odvijao u dva dijela. Prvi dio odnosio se na analizu dostupnih dokumenata i akata u vezi s provedbom procjene učinaka propisa i izradi propisa, a drugi dio odnosio se na ispunjavanje kratkog upitnika te provedbu kratkih intervjua sa nekolicinom državnih službenika i sa predstavnicima poslovnog i civilnog sektora. Rezultat projekta je SIGMA izvješće, a projekt je završen u lipnju 2014. godine.
 
  • SIGMA 2011 Razvoj vodiča za pisanje propisa u Republici Hrvatskoj
 
Svrha projekta bila je pomoći Uredu za zakonodavstvo u razvoju vodiča za pisanje propisa. Projekt se sastojao od održavanja dva seminara u području zakonodavstva o različitim pristupima izradi i pisanju propisa u zemljama članicama Europske unije te u području poboljšanja kvalitete zakonodavstva u Republici Hrvatskoj. Proveden je praktični rad na izradi vodiča za pisanje propisa kako bi se prikupila najbolja praksa izrade propisa. Poslovnikom Hrvatskoga sabora ("Narodne novine" br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20., 123/20., 86/23.), Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora postao je nadležan za razmatranje pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i drugih pitanja bitnih za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor te za donošenje i promjene jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor.
 
  • IPA 2007 Razvoj sustava procjene učinaka propisa
 
Svrha projekta bila je ojačati državnu upravu u stvaranju efikasnog, modernog serva, sposobnog za provođenje postupka procjene učinaka propisa kao dijela modernog regulatornog sustava. Ciljevi projekta bili su: uvođenje postupka procjene učinaka propisa u zakonodavni postupak na nacionalnoj razini; jačanje kapaciteta Ureda za zakonodavstvo i tijela državne uprave za provedbu procjene učinaka propisa; osigurati svijest dionika i šire javnosti o procjeni učinaka propisa. Projekt je uspješno završio 2012. godine.
 
  • SIGMA 2010 Uvođenje politike procjene učinaka propisa
 
Svrha projekta bila je pomoći Uredu za zakonodavstvo u planiranju aktivnosti za uvođenje politike procjene učinaka propisa. Cilj projekta bio je razviti strategiju, akcijski plan za provedbu procjene učinaka propisa te izraditi prvi radni nacrt zakona o procjeni učinaka propisa. Projekt je uključivao radne sastanke stručnjaka SIGMA-e i predstavnika Ureda za zakonodavstvo, tri seminara o metodologiji procjene učinaka propisa i provedbu dva pilot projekta procjene učinaka propisa. Projekt je završen 2010. godine.