Popis koordinatora procjene učinaka propisa

Institucija Koordinator za procjenu učinaka propisa u TDU
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 
Martina Horvatić
e-mail: martina.horvatic@mingo.hr
Jelena Samac
e-mail: jelena.samac@mingo.hr
Ministarstvo financija
 
Ana Zorić
e-mail: ana.zoric@mfin.hr
Bernardica Rubčić
e-mail: bernardica.rubcic@mfin.hr
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan
e-mail: marijana.vuraic-kudeljan@porezna-uprava.hr
Ana Rihter
e-mail: ana.rihter@porezna-uprava.hr
Zvonimir Marinović
e-mail: zvonimir.marinovic@carina.hr
Ministarstvo unutarnjih poslova
 
Tamara Dobrić
e-mail: tadobric@mup.hr
Martina Tuđen
e-mail: mtuden@mup.hr
Ministarstvo pravosuđa
 
Sedina Dubravčić
e-mail: sdubravcic@pravosudje.hr
Ana Vlahović Stanić
e-mail: ana.vlahovic@pravosudje.hr
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ana Vukas
e-mail: avukas@mrms.hr
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Dražen Ivanušec
e-mail: drazen.ivanusec@mmpi.hr
Ivana Požeglić
e-mail: ivana.pozeglic@mmpi.hr 
Ministarstvo poljoprivrede
 
Snježana Papić
e-mail: snjezana.papic@mps.hr
Zdravka Miletić
e-mail: zdravka.miletic@mps.hr
Ministarstvo turizma Zvonimir Jakšić
e-mail: zvonimir.jaksic@mint.hr
Vesna Berghaus
e-mail: vesna.berghaus@mint.hr
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Igor Vuković
e-mail: igor.vukovic@mzoip.hr
Kristina Tekić
e-mail: kristina.tekic@mzoip.hr
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Meri Letonia
e-mail: meri.letonia@mgipu.hr
Ivana Vezmarović
e-mail: ivana.vezmarovic@mgipu.hr
Ministarstvo hrvatskih branitelja Ivica Akmadža
e-mail: ivica.akmadza@branitelji.hr
Petra Šćukanec
e-mail: petra.scukanec@branitelji.hr
Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Mirjana Matov
e-mail: mirjana.matov@mdomsp.hr
Gordan Klišanić
e-mail: gordan.klisanic@mdomsp.hr
Ministarstvo zdravlja Biseka Gregurek
e-mail: biserka.gregurek@miz.hr
Kristina Sekačić
e-mail: kristina.sekacic@miz.hr
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 
Ivana Bulešić
e-mail: ivana.bulesic@mzo.hr
Mia Horvat
e-mail: mia.horvat@mzo.hr
Ministarstvo kulture Melita Holetić
e-mail: melita.holetic@min-kulture.hr
Nives Milinković
e-mail: nives.milinkovic@min-kulture.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Draško Pokrovac
e-mail: drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
Ministarstvo obrane Petar Barać
e-mail: petar.barac@morh.hr
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Gordana Vidović Mesarek
e-mail: gvidovic@mvep.hr
Ministarstvo uprave Adriana Devčić
e-mail: adevcic@uprava.hr
Davor Zdunić
e-mail: dzdunic@uprava.hr
Ministarstvo državne imovine Krunoslav Katičić
e-mail: krunoslav.katicic@midim.hr
Vedran Blažeka
e-mail: vedran.blazeka@midim.hr
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Maja Kuhar
e-mail: maja.kuhar@sredisnjanabava.hr
Iva Poleto Pavlović
e-mail: ---
Državni ured za statistiku Robert Knežević
e-mail: knezevicr@dzs.hr
Mira Talan
e-mail: talanm@dzs.hr
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
 
mr.sc. Sunčana Podhraški Benković
e-mail: suncana.podhraski_benkovic@dzns.hr
Renata Zubac
e-mail: renata.zubac@dzrns.hr
Nevenka Novosel
e-mail: nevenka.novosel@dzrns.hr
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Lada Jellačić
e-mail: ljellacic@dziv.hr
Jasmina Kljajić
e-mail: jkljajic@dziv.hr
Državni zavod za mjeriteljstvo Slavica Skračić
e-mail: slavica.skracic@dzm.hr
Senka Bikčević Bareta
e-mail: ---
Državni hidrometeorološki zavod Krešo Pandžić
e-mail: pandzic@cirus.dhz.hr
Sanja Nikolić
e-mail: sanja.nikolic@cirus.dhz.hr
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Senada Džafović
e-mail: senada.dzafovic@duzs.hr
Državna geodetska uprava Ivana Medarić
e-mail: ivana.medaric@dgu.hr

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Marija Lončarević
e-mail: marija.loncarevic@duosz.hr
Središnji državni ured za šport Petra Anđelović
e-mail: petra.andelovic@sdus.hr
Ivana Klanac Majer
e-mail: ivana.klanacmajer@sdus.hr

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Mirjana Vatavuk 
e-mail: mvatavuk@hrvatiizvanrh.hr
Erna Ćumurija Domjančić
e-mail: ecumurija@hrvatiizvanrh.hr
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Božo Zeba
e-mail: bozo.zeba@rdd.hr
Tomislav Malarić
e-mail: tomislav.malaric@rdd.hr