Popis koordinatora procjene učinaka propisa

Institucija Koordinator za procjenu učinaka propisa e-mail kontakt

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Mira Maver Čuljak
 
Ana Dalmatin Matijašević
 
mira.maver.culjak@mingor.hr

ana.dalmatinmatijasevic@mingor.hr
 

Ministarstvo financija
 
Bernardica Rubčić
 
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan
 
Bernardica Stipić


Inga Maleš

Lea Klaić

 
bernardica.rubcic@mfin.hr

marijana.vuraic@porezna-uprava.hr

bernardica.stipic@porezna-uprava.hr

inga.males@carina.hr
 
lea.kaic@mfin.hr
 

Ministarstvo unutarnjih poslova
 
Tamara Dobrić
 
Martina TŠoban
 
tadobric@mup.hr

mtuden@mup.hr
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave Olga Plazibat

Ana Vlahović Stanić

Davor Zdunić

Anita Habuš

 
olga.plazibat@uprava.hr

ana.vlahovicstanic@pravosudje.hr

dzdunic@uprava.hr


--

 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ana Vukas

Mirjana Matov

 
avukas@mrms.hr

mirjana.matov@mdomsp.hr
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Dražen Ivanušec
 
Jana Borić
 
drazen.ivanusec@mmpi.hr

jana.boric@pomorstvo.hr
 

Ministarstvo poljoprivrede
 
Snježana Papić
 
Zdravka Miletić
snjezana.papic@mps.hr

zdravka.miletic@mps.hr
Ministarstvo turizma i sporta Monika Udovičić
 
Anđelka Ćorluka
 
monika.udovicic@mints.hr

andelka.corluka@mints.hr
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Meri Letonia
 
meri.letonia@mgipu.hr
 
Ministarstvo hrvatskih branitelja Ivica Akmadža
 
Petra Šćukanec
ivica.akmadza@branitelji.hr

petra.scukanec@branitelji.hr
 
Ministarstvo zdravstva
mr.sc. Jasminka Katić Bubaš
 
Kristina Pek

Ana Fistrić

 
jasminka.katicbubas@miz.hr

kristina.pek@miz.hr

ana.fistric@miz.hr
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Mia Horvat
 
Ivana Klanac Majer
mia.horvat@mzo.hr

ivana.klanacmajer@mzo.hr
Ministarstvo kulture i medija Melita Holetić
 
Zorica Grgat
melita.holetic@min-kulture.hr

zorica-grgat@min-kulture.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 
Draško Pokrovac
 
drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
 
Ministarstvo obrane Petar Barać
 
petar.barac@morh.hr
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Davorka Borić

Paula Krajnović
davorka.boric@mvep.hr

paula.krajnovic@mvep.hr
 
Državni inspektorat Silvia Rukavina

Mihovil Vukša

silvia.rukavina@dirh.hr

mihovil.vuksa@dirh.hr

 

Hrvatska vatrogasna zajednica
 

Matea Novosel

Jasna Ivan
matea.novosel@hvz.hr

jasna.ivan@hvz.hr

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
 
Danijela Pažur Ivančić
 
Maja Antolković
 
danijela.pazurivancic@sredisnjanabava.hr

maja.antolkovic@sredisnjanabava.hr

Središnji državni ured za demografiju i mlade
 
Dijana Matić
 
Ivana Ištuk
dijana.matic@demografijaimladi.hr

ivana.istuk@demografijaimladi.hr

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
 
Dubravka Mokriš
 
Danica Horvat
 
dubravka.mokris@rdd.hr

danica.horvat@rdd.hr
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Kristijana Dujaković

Erna Ćumurija Domjančić

 kdujakovic@hrvatiizvanrh.hr

ecumurija@hrvatiizvanrh.hr

 

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 
Brankica Alujević Grgas

Marijana Bunčić
brankica.alujevic-grgas@sduosz.hr

marijana.buncic@sduosz.hr


Državni zavod za statistiku

 
Tomislav Grgić

Branka Ostrman

Lana Leljak
grgict@dzs.hr

ostrmanb@dzs.hr

leljakl@dzs.hr
Državni zavod za mjeriteljstvo Senka Bikčević Bareta

Trpimir Župić

 
senka.bikcevicbareta@dzm.hr

trpimir.zupic@dzm.hr
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Jasmina Kljaić
 
Jelena Sekulić
 
jkljajic@dziv.hr

jsekulic@dziv.hr
 
Državni hidrometeorološki zavod Sanja Nikolić

Danijel Ostoić

 
sanja.nikolic@cirus.dhz.hr

danijel.ostoic@cirus.dhz.hr
 
Državna geodetska uprava
Ivana Medarić
 
 

ivana.medaric@dgu.hr

 
 Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost Josipa Lončarević

Svjetlana Milišić

 
josipa.loncarevic@uvns.hr

svjetlana.milisic@uvns.hr