Popis koordinatora procjene učinaka propisa

R.br. Institucija Koordinator za procjenu učinaka propisa e-mail kontakt
 1.  

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 
Martina Horvatić
 
Jelena Samac
 
martina.horvatic@mingo.hr

jelena.samac@mingo.hr
 
 1.  

Ministarstvo financija
 
Bernardica Rubčić
 
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan
 
Bernardica Stipić
 
Zvonimir Marinović
 
bernardica.rubcic@mfin.hr

marijana.vuraic@porezna-uprava.hr

bernardica.stipic@porezna-uprava.hr

zvonimir.marinovic@carina.hr
 
 
 1.  

Ministarstvo unutarnjih poslova
 
Tamara Dobrić
 
Martina Tuđen
 
tadobric@mup.hr

mtuden@mup.hr
 
 1.  

Ministarstvo pravosuđa
 
Sedina Dubravčić
 
Ana Vlahović Stanić
sdubravcic@pravosudje.hr

ana.vlahovic@pravosudje.hr
 1.  
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ana Vukas
 
avukas@mrms.hr
 
 1.  
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Dražen Ivanušec
 
Jana Borić
 
drazen.ivanusec@mmpi.hr

jana.boric@pomorstvo.hr
 
 1.  

Ministarstvo poljoprivrede
 
Snježana Papić
 
Zdravka Miletić
snjezana.papic@mps.hr

zdravka.miletic@mps.hr
 1.  
Ministarstvo turizma Monika Udovičić
 
Anđelka Ćorluka
 
Monika.Udovicic@mint.hr

andelka.corluka@mint.hr
 
 1.  
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Igor Vuković
 
Kristina Tekić
 
igor.vukovic@mzoe.hr

kristina.tekic@mzoe.hr
 
 1.  
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Meri Letonia
 
Ivana Vezmarović
 
meri.letonia@mgipu.hr

ivana.vezmarovic@mgipu.hr
 1.  
Ministarstvo hrvatskih branitelja Ivica Akmadža
 
Petra Šćukanec
ivica.akmadza@branitelji.hr

petra.scukanec@branitelji.hr
 
 1.  
Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Mirjana Matov
 
Ružica Jerkić
mirjana.matov@mdomsp.hr

ruzica.jerkic@mdomsp.hr
 
 1.  
Ministarstvo zdravstva Biserka Gregurek
 
Kristina Sekačić
 
biserka.gregurek@miz.hr

kristina.sekacic@miz.hr
 
 1.  
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ivana Bulešić
 
Mia Horvat
ivana.bulesic@mzo.hr

mia.horvat@mzo.hr
 1.  
Ministarstvo kulture Melita Holetić
 
Nives Milinković
melita.holetic@min-kulture.hr

nives.milinkovic@min-kulture.hr
 1.  
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 
Draško Pokrovac
 
drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
 
 1.  
Ministarstvo obrane Petar Barać
 
petar.barac@morh.hr
 
 1.  
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Gordana Vidović Mesarek gvidovic@mvep.hr
 
 1.  
Ministarstvo uprave Olga Plazibat
 
Davor Zdunić

olga.plazibat@uprava.hr

dzdunic@uprava.hr
 
 1.  

Ministarstvo državne imovine
 
Krunoslav Katičić
 
Vedran Blažeka
 
krunoslav.katicic@midim.hr

vedran.blazeka@midim.hr
 1.  

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
 
Maja Kuhar
 
Iva Poleto Pavlović
 
maja.kuhar@sredisnjanabava.hr
 1.  

Središnji državni ured za šport
 
Petra Anđelović
 
Ivana Klanac Majer
petra.andelovic@sdus.hr

ivana.klanacmajer@sdus.hr
 1.  

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
 
Božo Zeba
 
Tomislav Malarić
 
bozo.zeba@rdd.hr

tomislav.malaric@rdd.hr
 
 1.  
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Croatiana Orešković
 
coreskovic@hrvatiizvanrh.hr
 
 
 1.  

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 
Marijana Bunčić marijana.buncic@sduosz.hr
 1.  


Državni zavod za statistiku

 
Vesna Lipavić

Mirna Relac Lesjak
lipavicv@dzs.hr

relaclesjakm@dzs.hr
 
 1.  
Državni zavod za mjeriteljstvo Slavica Skračić
 
Senka Bikčević Bareta
 
slavica.skracic@dzm.hr
 
 1.  
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Jasmina Kljaić
 
Karla Štingl
 
jkljajic@dziv.hr

kstingl@dziv.hr  
 
 1.  
Državni hidrometeorološki zavod Sanja Nikolić

Danijel Ostoić

 
sanja.nikolic@cirus.dhz.hr

danijel.ostoic@cirus.dhz.hr

 
 1.  
Državna geodetska uprava
Ivana Medarić
 
 

ivana.medaric@dgu.hr

 
       31.  Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost Vesna Ramljak

Tomislav Španić

 
vesna.ramljak@uvns.hr

tomislav.spanic@uvns.hr