Popis koordinatora procjene učinaka propisa

R.br. Institucija Koordinator za procjenu učinaka propisa e-mail kontakt
 1.  

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 
Martina Horvatić
 
Jelena Samac
 
martina.horvatic@mingo.hr
jelena.samac@mingo.hr
 
 1.  

Ministarstvo financija
 
Lea Klaić
 
Bernardica Rubčić
 
mr. sc. Marija Vuraić Kudeljan
 
Ana Rihter
 
Zvonimir Marinović
 
lea.klaic@mfin.hr
bernardica.rubcic@mfin.hr
marijana.vuraic@porezna-uprava.hr
ana.rihter@porezna-uprava.hr
zvonimir.marinovic@carina.hr
 
 
 1.  

Ministarstvo unutarnjih poslova
 
Tamara Dobrić
 
Martina Tuđen
 
tadobric@mup.hr
mtuden@mup.hr
 1.  

Ministarstvo pravosuđa
 
Sedina Dubravčić
 
Ana Vlahović Stanić
sdubravcic@pravosudje.hr
ana.vlahovic@pravosudje.hr
 1.  
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ana Vukas
 
avukas@mrms.hr
 
 1.  
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Dražen Ivanušec
 
Ivana Požeglić
 
drazen.ivanusec@mmpi.hr
ivana.pozeglic@mmpi.hr
 
 
 1.  

Ministarstvo poljoprivrede
 
Snježana Papić
 
Zdravka Miletić
 
snjezana.papic@mps.hr
zdravka.miletic@mps.hr
 
 1.  
Ministarstvo turizma Monika Udovičić
 
Anđelka Ćorluka
 
Monika.Udovicic@mint.hr
andelka.corluka@mint.hr
 1.  
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Igor Vuković
 
Kristina Tekić
 
igor.vukovic@mzoe.hr
kristina.tekic@mzoe.hr
 
 
 1.  
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Meri Letonia
 
Ivana Vezmarović
 
meri.letonia@mgipu.hr
ivana.vezmarovic@mgipu.hr
 1.  
Ministarstvo hrvatskih branitelja Ivica Akmadža
 
Petra Šćukanec
ivica.akmadza@branitelji.hr
petra.scukanec@branitelji.hr
 
 
 1.  
Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Mirjana Matov
 
Ružica Jerkić
mirjana.matov@mdomsp.hr
ruzica.jerkic@mdomsp.hr
 
 1.  
Ministarstvo zdravstva Biserka Gregurek
 
Kristina Sekačić
 
biserka.gregurek@miz.hr
kristina.sekacic@miz.hr
 
 1.  
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ivana Bulešić
 
Mia Horvat
ivana.bulesic@mzo.hr
mia.horvat@mzo.hr
 1.  
Ministarstvo kulture Melita Holetić
 
Nives Milinković
melita.holetic@min-kulture.hr
nives.milinkovic@min-kulture.hr
 
 1.  
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 
Draško Pokrovac
 
drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
 
 1.  
Ministarstvo obrane Petar Barać
 
petar.barac@morh.hr
 
 1.  
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Gordana Vidović Mesarek gvidovic@mvep.hr
 
 1.  
Ministarstvo uprave Adriana Devčić
 
Davor Zdunić
adevcic@uprava.hr
dzdunic@uprava.hr
 
 
 
 1.  

Ministarstvo državne imovine
 
Krunoslav Katičić
 
Vedran Blažeka
 
krunoslav.katicic@midim.hr
vedran.blazeka@midim.hr
 1.  

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
 
Maja Kuhar
 
Iva Poleto Pavlović
 
maja.kuhar@sredisnjanabava.hr
 1.  

Središnji državni ured za šport
 
Petra Anđelović
 
Ivana Klanac Majer
petra.andelovic@sdus.hr
ivana.klanacmajer@sdus.hr
 1.  

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
 
Božo Zeba
 
Tomislav Malarić
 
bozo.zeba@rdd.hr
tomislav.malaric@rdd.hr
 
 1.  
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Croatiana Orešković
 
coreskovic@hrvatiizvanrh.hr
 
 
 1.  

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 
Sara Jakupis sara.jakupis@sduosz.hr
 1.  

Državni zavod za statistiku
 
Mira Talan
 
Krunoslav Batelja
 
talan@dzs.hr
bateljak@dzs.hr
 
 1.  
Državni zavod za mjeriteljstvo Slavica Skračić
 
Senka Bikčević Bareta
 
slavica.skracic@dzm.hr
 
 1.  
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Jasmina Kljaić
 
Karla Štingl
 
jkljajic@dziv.hr
kstingl@dziv.hr  
 
 1.  
Državni hidrometeorološki zavod Krešo Pandžić
 
Sanja Nikolić
 
pandzic@cirus.dhz.hr
sanja.nikolic@cirus.dhz.hr
 
 1.  
Državna geodetska uprava Ivana Medarić
 
 
ivana.medaric@dgu.hr