Obveze u postupku savjetovanja s javnošću

Zakonom o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23) propisane su obveze u provedbi postupka savjetovanja s javnošću.

U postupku pripreme i izrade zakona i drugih propisa stručni nositelj provodi postupak savjetovanja s javnošću putem portala e-Savjetovanja u trajanju u pravilu od 30 dana. Uz provedbu savjetovanja putem portala e-Savjetovanja stručni nositelj može provesti savjetovanje s javnošću putem javnog predstavljanja, anketa i fokus-skupina ili korištenja drugih metoda savjetovanja s javnošću. Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, a prije upućivanja nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u proceduru, u skladu s Poslovnikom Vlade, stručni nositelj izrađuje i objavljuje na portalu e-Savjetovanja Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama. Uz prijedlog zakona koji Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru dostavlja se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. Također, uz prijedlog drugih propisa koji se predlažu Vladi na donošenje dostavlja se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju propisan je Uredbom o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 19/24).