Započinje treći ciklus seminara "Procjena učinaka propisa"

U okviru Komponente II twinning projekta pod nazivom Razvoj administrativnih kapaciteta za provedbu procjene učinka propisa započinje treći i ujedno posljednji u nizu ciklusa seminara o procjeni učinaka propisa. 
 

Ciklus predavanja o metodologiji procjene učinaka propisa u trajanju od sedam dana, pohađaju imenovani koordinatori za procjenu učinaka propisa i drugi državni službenici koji rade na izradi propisa. Koordinatori su imenovani ispred svakog ministarstva kao koordinatori za poslove procjene učinaka propisa sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (NN 90/11). Osnovna suradnja imenovanih koordinatora za procjenu učinaka propisa i Ureda za zakonodavstvo je priprema ministarstava na novi sustav procjene učinaka propisa kroz jačanje administrativnih kapaciteta i aktivniju međuresornu komunikaciju.

Budući da je ciklus seminara organiziran u okviru twinning projekta IPA 2007 "Razvoj sustava procjene učinaka propisa" predavači su stručnjaci i državni službenici iz administracija Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Estonije.

Ukratko donosimo sadržaj seminara o procjeni učinaka propisa:

okvir procjene učinaka propisa, planiranje procjene učinaka propisa,definiranje problema i postavljanje ciljeva,identificiranje opcija, uključujući identificiranje alternativa zakonodavstvu,analitičke metode (analiza troškova i koristi i sl. metode) i prikupljanje podataka za analizu,javno savjetovanje ,prezentacija konačne procjene učinaka propisa,pregled i kontrola kvalitete konačne procjene učinaka propisa.

okvir procjene učinaka propisa, planiranje procjene učinaka propisa,

definiranje problema i postavljanje ciljeva,

identificiranje opcija, uključujući identificiranje alternativa zakonodavstvu,

analitičke metode (analiza troškova i koristi i sl. metode) i prikupljanje podataka za analizu,

javno savjetovanje,

prezentacija konačne procjene učinaka propisa,

pregled i kontrola kvalitete konačne procjene učinaka propisa.
 

Najave